ÇAĞDAŞ ALEVİ BİRLİĞİ MECLİSİMİZİN İLKELERİDİR 
Aleviliğin, Cümle varlığı hak bilen ve bütün varlıklarla birlikte insanı yaşamın merkezine alıp, tüm varlığa karşı sevgiyi öne çıkarması, ayrımsız, eşit, paylaşımcı felsefesi egemenlerin her daim korkulu rüyası olmuştur. Felsefesi ve erkanlarıyla Vahiy(Semavi) dinlerden ayrılır. Vardan var olmayı savunur.
Baskı ve asimilasyon Aleviliği hedef almıştır.
Geçmişte Aleviler katlediliyordu şimdi ise Alevilik katledilmekte ve asimilasyon beyinleri (Aleviliği) hedef almaktadır. Alevi kurumları Diyanetin kaldırılmasını isterken Diyanetten Kur’an isteme noktasına varmıştır. İnanç olarak kendimiz olursak var oluruz. Gönülleri birleme zamanıdır. Bu süreçten zinde çıkıp, geleceğe emin adımlarla yürüyebilmemiz için, Alevilik temel değerlerini ortaya çıkarmak ve bu değerler üzerinden yapılanmaya gitmek zorundayız. Bugünü örgütleyip yarını yaşanır hale getirmeliyiz. Yeryüzü(doğa)ve insanlık acı ve zulüm içindedir. Biz bundan sorumluyuz. Çünkü görüyor-duyuyor-hissediyoruz, tanığız. Bizler; sorumluluğumuzu yerine getirmek için Yol’a çıktık. ‘’Yol cümleden uludur.’’ gerçeğiyle diyoruz ki;
1-*Bin yıllardan beri baskı zulüm, kıyım yok etmelere karşı günümüze kadar yaşayan Aleviliğin değişmez temel değeri ‘’VARLIĞIN BİRLİĞİ’’dir. Bu düşünceyle SEVGİ’ yi esas alıp yaşamlarını korku değil sevgi üzerine kurarlar. O yüzden Pirlerimiz ”Gerçeğe Hü” der.
Varlığın Birliği, evrendeki bütün varlıkların aynı cevherden olma (Ateş- Hava-Su-Toprak) ve aralarındaki değişmez uyumun HAK olduğunu kabul etme halidir. Bütün evrenle semah döneriz. Kutsallarımız, ziyaretlerimiz doğadandır.
2-Varlığın Birliği inancı ile var olanların arasında düşünme, düşündüklerini yapma yetisini geliştiren yegane varlık İNSAN’dır. Onun bu özelliği “en yüce değer’’ olarak yaşamda merkeze konmasını sağlamıştır. ‘’Okunacak en büyük kitap insandır.’’ demiş pirlerimiz.(canlı kitap) Erkanlarda cemal cemale oluruz. ‘’Hak Gönlümüzde’’ der, elimizi gönlümüze koyarız.
3-Varlığın Birliğine inanan İNSAN, aynı cevherden olduğunu bildiği bütün varlıklara yaklaştığı gibi “Yetmiş iki milletten” oluşan diğer insan topluluklarına da eşit ve değerlerine saygılı davranır. Hiç bir kişiyi, aileyi, kabileyi, soyu, milleti, dini, mezhebi, tarikatı, hiç bir sınıf ve zümreyi ayrıcalıklı kılamaz.
4-*İkrar ve Rızalık yolun esaslarındandır. ‘’El ele, el Hakka’’ düsturuyla Mürşit, Pir, Rehber, Talip ikrarlarıyla var olmuş bir yapıdır. Erkanlarında, Hak meydanında Rızalık esas alınır. ‘’Gönül kalsın, Yol kalmasın.’’ ilkesiyle herkes Yol’un Talibidir.
5-*Varlığın Birliğinin ikinci adı olan Alevilik, sınıflı toplum sistemlerine geçildiği dönemden itibaren, gördüğü baskı, zulüm, kıyım karşısında varlığını sürdürmek adına saklandı, gizlendi, sırlandı, başka gömlekler giydi, başka donlara büründü. Aşık-ı sadıklar kültürel belleğin taşıyıcısı olmuşlardır. Bağlama (telli kitap) ile aktardığı kelamlara kutsallık atfetmişlerdir. Asırlardan bu yana unutturulan, saklanan, gizlenen, şifrelenen, sırlanan Yol değerlerinin sözlü anlatımdan yazılı-görsel-dijital anlatıma geçtiğimiz günümüzde üstümüze yapışan bütün kirlerden, tozlardan arınmayı çaba edinir.
6-*Erkanlarımızı (Cem ve hizmet prensipleri, musahiplik, kirvelik, evlilik(nikah), doğum, Hakka uğurlama ) Alevi temel değerlerinden sapmadan çağdaş değerlerle yenilemeliyiz. Bu Erkanların yeniden düzenlenmesi ile birlikte, Cem’de hizmet edecek olan canların tercemanları ve pirlerimizin hizmet gülbangları ile hizmetlerin yaşamdaki manaları açıklanmalı. ( Hizmetin tamamı günümüz şartlarına teknolojinin getirdiği kolaylıklara göre isimlendirmeli ve düzenlenmeli.) Bunun için Pirler(Analar, Dedeler), Babalar, Hizmet erleri ve Bilim insanlarından oluşan Yol Erkan Kurulları oluşturmayı benimser.
7-*Kadınlar Yol’un Işığıdır. Geri bıraktırılmış temsiliyete karşı mücadele eder. Kadınlarımızın yeniden Pir, Ana olarak yerini almalarını sağlamayı hedefler. Kadın ve gençlerin kurumsal ve inançsal eşit temsiliyeti için mücadele eder.
8-* İnsanlık suçlarına karşı mücadele eder. Hak ihlallerine karşı mücadele eder; ötekileştirmeye, başta cins ayrımcılığına ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele eder.
9-*’’Varlığın Birliği’’nin ana prensibi olan bütün canlılardan rızalık alarak kullanma prensibini hayatımıza yeniden sokup doğanın sürdürülebilirliğini hayatımızın vazgeçilmezi sayar. Doğa ve yaşam hakkı için mücadele eder.
10-*Ortak akıl ile karar almayı ve meclis örgütlülüğünü ilke edinir. Kırklardaki gibi ‘’Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz’’ düsturunu benimser. Rızalık ve Liyakatı esas alır. Demokratikliği ve temsilde adaleti vazgeçilmez görür. Toplumsal barışı savunur.
11-*Gençler ve Çocukların bugünü ve geleceği için çaba gösterip geçmişi geleceğe taşımak için eğitime önem verir. Toplumsal paylaşıma açık dijital kütüphaneler kurmayı, yazılı ve görsel yayın yapmayı, çocuklar için çizgi film ve kitaplar hazırlamayı hedefler. Gençlerin temsilde yer alması ve geleceğin kadroları olması hedeflenir. Pozitif ayrımcılık uygulanır.
12-*Alevi toplumunun sağlıklı iletişim araçlarını organize eder. Var olan medya kuruluşlarıyla iletişimi savunur. Bireysel değil, toplumsal olmayı esas alır. Bilginin toplumsal paylaşımı için tüm medya araçlarını kullanır. Süreli yayını hedefler.
13-*İKRAR Kurumları olan ‘’Ocak’’ örgütlülüğünün çağa uygun olarak yenilenmesini rızalık, liyakat ve hizmet esaslı örgütlenmeyi savunur. ‘’Yol sürenindir.’’ 4 kapı 40 makam öğretisiyle suç ve cezayı değil, arınma ve suç işlememeyi, gönül yapmayı, gönül kırmamayı arı ve arıtıcı olmayı esas alır. Görgüyle ‘’Ölmeden önce ölmeyi’’ yeniden doğmayı, kinden kibirden arınmayı, özünü dara tutmayı bilir.
14-* Önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirmek için dernek, vakıf, kooperatif kurarak yurt içi ve yurt dışı etkinlik, kurs, araştırma, seminer, panel, sempozyum, sanatsal etkinlikler, fuar, sergi, festival, tarihi turlar, yarışmalar düzenler. Komisyonlar ve araştırma grupları kurar.
15-*Diğer Alevi kurum ve platformlarıyla ilkeli birliktelikler ve çalışmalar yapar. Farklılığımızı zenginlik kabul edip bir arada, cemal cemale muhabbeti önceler. Muhabbetten geçen Hak’tan geçer. ‘’Her kuş kendi dilinde öter.’’ kıssasıyla ana dilde, anlaşılır dilde erkan yürütmeyi savunur.
16-*Barış, Emek ve Demokrasi bileşenleriyle ‘’Varlığın Birliği’’İnanç-yaşam ilkelerinden taviz vermeden eşit yurttaş olacağımız demokratik laik bir ülke mücadelesinde yer alır. Siyaset ile ilişkisini Alevi hakları ve demokratik haklar çerçevesinde kurar.
17-*Alevi Yol’una ait tarihsel taşınır, taşınmaz yerlere sahip çıkar ve kullanımının Alevilere ait olma mücadelesini verir. Ziyaret, mekan, makam envanteri yapar.
18-*Alevi talepleri yeniden güncellenmelidir.(Camiye ne veriyorsanız bize de onu verin söylemleri çoğalmış, Diyanetin kaldırılması dillendirilmemektedir. Kimi belediyelerle kimi vali ve kaymakamlarla faaliyet yürütme noktasına gelinmiştir.)
19-*.Yol değerlerinin kavranması sağlanmadan doğru adımlar atılması zordur. Yol okulu ve kadro eğitimi için ortak çabalara yönelir.
20-* Yol’umuzda Hızır inancı önemli yer tutar. Zalime karşı mazlumdan yana olan bu Yol, umudu diri tutar. Birbirimizin Hızırı olma düşüncesiyle birbirimizle yardımlaşma ve dayanışma içinde olmayı savunur. Üretim ve tüketim kooperatifleri kurmak amaçları arasındadır.
21-* Müşküllerin çözümünde Dara durmayı esas alır.
Yol’umuzun ışığıyla ‘’Gerçeğe Hü’’ diyerek sevgi ve istenç ile barışçıl-adaletli-kardeşçe bir dünya yaratabiliriz. Rıza şehri yaşam hedefimiz arasındadır. Ortak bir ikrarda buluşmak, ortakça üretmek ve paylaşmak aşkıyla bir araya gelip geleceğe çerağ uyandırmaya çağırıyoruz. Aşk ile…
ÇAĞDAŞ ALEVİ BİRLİĞİ
İlkesiz ve eğitimsiz hiç bir çalışma başarıya ulaşmaz. Bu ilkler ile ilgili öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Aşk ile !
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?