Vladimir İlyiç Lenin, “Ne Yapmalı?”, Bölüm II, Kitlelerin Kendiliğindenliği ve Sosyal Demokrasinin Bilinci

“Bütün ülkelerin tarihi, işçi sınıfının yalnızca kendi güçleriyle yalnızca sendikalist bir vicdan, yani sendikalarda gruplaşmanın, patronlara karşı savaşmanın, hükümetten talepte bulunmanın gerekli olduğu inancını geliştirebilecek bir konumda olduğunu gösteriyor. işçiler için gerekli olan şu veya bu tür yasaların ilan edilmesi, vb.”

 

“Bunun yerine, sosyalizm doktrini, entelektüeller tarafından, mülk sahibi sınıfların eğitimli adamları tarafından geliştirilen felsefi, tarihsel ve ekonomik teorilerden ortaya çıktı. Sosyal konumları nedeniyle, modern bilimsel sosyalizmin kurucuları olan Marx ve Engels, entelijansiyaya aitti. burjuva”

 

“Aynı şekilde, sosyal demokrasinin teorik doktrini, Rusya’da işçi hareketinin kendiliğinden büyümesinden tamamen bağımsız olarak ortaya çıktı, sosyalist devrimci entelektüeller arasındaki düşünce gelişiminin doğal ve kaçınılmaz bir sonucu olarak ortaya çıktı.”

 

“Emekçi kitlelerin hareketlerinin seyri içinde bizzat kendileri tarafından geliştirilen bağımsız bir ideolojiden bile söz edilemediğinden, sorun yalnızca şu şekilde ortaya konmaktadır: burjuva ideolojisi veya sosyalist ideoloji”

 

“Orta yol yoktur, çünkü insanlık herhangi bir üçüncü ideolojiyi geliştirmemiştir, ayrıca genel olarak sınıf çelişkileriyle parçalanmış bir toplumda, sınıfların dışında veya sınıfların üstünde bir ideoloji asla olamaz.”

 

“Dolayısıyla sosyalist ideolojiyi alçaltan her şey, ondan ayrılan her şey burjuva ideolojisini güçlendirmek demektir”

 

“Kendiliğindenlikten söz ediliyor. Ama işçi hareketinin kendiliğinden gelişmesi, tam da burjuva ideolojisine tabi kılınmasına doğru ilerliyor, tam da İman programında belirtilen yolu izliyor, çünkü kendiliğinden işçi hareketi sendikalizmdir ve sendikalizm başka bir şey değildir. işçilerin burjuvazi tarafından ideolojik boyun eğdirilmesinden daha fazla”

 

“Neden kendiliğinden hareket, en az direniş çizgisi boyunca hareket, tam olarak burjuva ideolojisinin egemenliğine yol açar?

 

“Burjuva ideolojisinin kökeni itibariyle sosyalist ideolojiden çok daha eski olmasının basit bir nedeni vardır, çünkü işlenmesi daha eksiksizdir ve kıyaslanamayacak kadar büyük yayılma araçlarına sahiptir.”

 

“Ve bir ülkede sosyalist hareket ne kadar gençse, bu nedenle sosyalist olmayan ideolojiyi sağlamlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı mücadele o kadar enerjik olmalıdır.

 

Vladimir İlyiç Lenin, “Ne Yapmalı?”, Bölüm II, Kitlelerin Kendiliğindenliği ve Sosyal Demokrasinin Bilinci.

Bilim
İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?