JANJANLI, JELİBOMLU, ŞEKERLİ, PARLAK JELATİNLİ SOSYAL DEMOKRAT VE SOSYAL LİBERAL İDEOLOJİSİZ POLİTKASIZLIĞIN FELSEFESİ ÜSTÜNE

JANJANLI, JELİBOMLU, ŞEKERLİ, PARLAK JELATİNLİ SOSYAL DEMOKRAT VE SOSYAL LİBERAL İDEOLOJİSİZ POLİTKASIZLIĞIN FELSEFESİ ÜSTÜNE

 

“…yılında kurulmuş sosyal demokrat ve sosyal liberal görüşlü, … faaliyet gösteren siyasi partidir.” tarihsel olarak devrimci, sosyalist, komünist, yurtsever gelenek(ler)den gelip sonra sosyal demokrat ve sosyal liberal çizgiye kaydığın andan itibaren kaymaya devam eden siyasal hareket(ler) muhalefette kalmaktan öteye gidemez.

 

Keza bizzat kendileri de beyan ettikleri için çok net bilinmelidir ki bu tür kaygan zeminde siyaset yapanlar iktidar olmak veya devlet yönetme gibi bir kaygı taşımazlar, bunlar daha çok muhalefette kalarak adeta birer gazete veya televizyon gibi habercilik/muhabircilik oynarlar.

 

Tarihsel olarak ve güncel olarak halkları, ezilenleri ve sömürülenleri devrimci, sosyalist, komünist ve yurtsever söylemlerle örgütleyip, propaganda ve ajitasyon yapıp daha sonra da parti çizgisini  sosyal demokrat ve sosyal liberal görüşe çekmesi hem kitleleri hem de tabanını aldatmaktır ve siyasal  olarak teslimiyet ve tasfiye demektir.

 

Devrimci, sosyalist, komünist, yurtsever ideoloji ve politikasıyla yola çıktığını iddia edip sosyal demokrat ve sosyal liberal çizgide sağa saparak burjuva politikalarının parçası olmanın sonuçlarını halklar, ezilenler ve sömürülenler defalarca ödemiştir ve ödemektedir.

 

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi…” tüm bunlar liberal yani burjuva demokrasisinin (burjuva diktatörlüğü)’nün kağıt üzerindeki beyanname ve sözleşmeleridir. Bunların kabul edildiği tüm ülkelerde ne insan hakları ne medeni ve siyasi haklar kağıt üzerinden öteye gidememiştir ve halklar bu tür beyannamelerle ve sözleşmelerle aldatılmaktadır ve kendine sosyal demokrat ve sosyal liberal diyen parti(ler) de bu aldatmacayı savunmakta ve işbirlikçisidir. Kapitalist ve abd emperyalizmi güdümündeki tüm ülkeler her ne kadar bu beyanları ve sözleşmeleri imzalasalar da savunsalar da iddia etseler de bu sanal bile değildir, çünkü somut olarak halkların büyük çoğunluğu bu hakları bilmemekte ve yaşayamamaktadır. Lakin özellikle muhafazakar, milliyetçi, cumhuriyetçi sağ partilerce var olduğu savunulsa da sözde sol geçinen lakin solla uzaktan yakında alakası olmayan demokrat, sosyal demokrat, liberal, sosyal liberal, vs. partiler de savunulmakta ve sözde bu sözleşme ve beyannameleri savunmaktadır.

 

“…özgürlükçü, eşitlikçi, barışçı, çoğulcu demokratik devlet anlayışını benimseyen,…” neden bunları sıralayıp sıralayıp özünde ve esasında iddiaların liberalizmin, burjuva demokrasisinin (burjuva diktatörlüğü) iddiaları ve ilkeleri olduğunu neden saklıyor, gizliyor ve doğrudan direk kendinizi bir burjuva partisi ve sağ parti olarak tanımlamıyorsunuz da sol demokrasi, demokratik sol, sosyalist demokrasi, demokratik sosyalist vs. gibi hiç ama hiç alakası olmayan sıfatlarla tanımlıyorsunuz ki. Keza hem eldeki devrimci, sosyalist, komünistleri tutalım hem de sosyal demokrat, sosyal liberal ve demokrat, liberalleri de saflarımıza çekelim yetmez muhafazakara ve milliyetçileri de saflarımızda tutalım derdinden olduğunu da biliyoruz. Elbette bu ilkesiz, ideolojisiz, politikasız, teslimiyetçi, tasfiyeci siyaset üretemeyen köklerinden, özünden tarihsel ideolojik politik kodlarından uzaklaşmışlık desenize.

 

Birde üstüne faşizme karşı mücadele ettiğini iddia edenlerin kendilerini sosyal demokrat ve sosyal liberal olarak tanımlamaları da komediden öte kandırmacanın ve aldatmanın kreması olmuş.

 

Dünyanın neresinde görülmüş ki sosyal demokrat ve sosyal liberallerin faşizme karşı mücadele cephesinde yer almışlığı varda biz mi bilmiyoruz.

 

Sosyal demokrat ve sosyal liberal siyasetler her ne koşulda olursa olsun burjuva diktatörlüğünün her zaman çıkar ve menfaatlerini savunan siyasal akımlardır.

Travmalı ve hastalıklı olan ise kendine devrimci, sosyalist, komünist, yurtsever deyip de sosyal demokrat ve sosyal liberallerle hareket etmeleri ve/veya onların siyasetlerine teslim olmaları ve kendi ideolojik politik iddialarından ve idealarından  çok sosyal demokrat/liberallerin iddialarını ve idealarını kuyrukçuluğunu yapmalarıdır.

 

“…çok kültürlü ve çok renkli toplumsal yapıyı savunan, her türlü ırkçılığı, ayrımcılığı, emek simsarlığı yapanları, baskı ve despotizmi reddeden, kadın ve çocuk haklarını savunan,…” gibi janjanlı, jelibomlu, şekerli, parlak jelatinli, demokratik sol kitlesel bir siyasi oluşumdur.”

 

H.H.B.

 

İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?