Ekim Sosyalist Devrimi SSCB için ne anlama geliyordu?

Ekim Sosyalist Devrimi SSCB için ne anlama geliyordu?

 

Büyük Ekim, Rusya’yı yıkımdan kurtardı, gelişimine güçlü bir ivme kazandırdı. Fabrikaları, fabrikaları, ulaşımı İç Savaştan sonra harap olan koşullara geri getirmek için yeni bir ekonomik politikaya ihtiyaç vardı.

 

Mart 1921’de RCP’nin 10. Kongresi’nin fazla ödenek sistemini ayni vergi ile değiştirme kararı, NEP’e geçişi başlattı. Bundan önce, 1920’de, RSFSR hükümeti V.I. Lenin, ülkenin elektrifikasyonu için uzun vadeli bir plan geliştirdi. Sonuç göstermekte uzun sürmedi.

 

1925’te gayri safi sanayi üretimi 1913 seviyesinin %75’ine ulaştı ve 1926’da %8’i aştı. 1925’te makine yapımı endüstrisinin çıktısı, savaş öncesi düzeyi %13 oranında aştı. Petrol ve kömür üretimi savaş öncesi seviyelere yaklaştı. Hafif ve gıda endüstrileri esas olarak restore edildi. 1925’te tarımın restorasyonu da tamamlandı: toplam ekili alan 1913 seviyesine ulaştı.

 

Ulusal ekonominin gelişimi için ilk beş yıllık plan (1928-1933), PCCC’nin tarım ve geri kalmış bir ülkeden endüstriyel bir ülkeye dönüşümünü, ulusal ekonominin tüm sektörlerini yeniden donatabilecek bir ekonominin yaratılmasını kurdu. ekonomi, SSCB’nin savunmasını güçlendirmek ve Sovyet halkının maddi ve kültürel yaşam standardını yükseltmek.

 

Temel olarak, ilk beş yıllık plan için belirlenen hedeflere ulaşıldı. Kuznetsk ve Magnitogorsk’taki metalurji fabrikaları, Kharkov ve Chelyabinsk’teki traktör fabrikaları, Moskova ve Nizhny Novgorod’daki otomobil fabrikaları gibi ilk sanayi devleri ortaya çıktı.

 

Ekonominin hızlı gelişimi ile bağlantılı olarak, ülkenin Silahlı Kuvvetlerinin gelişimi için birçok görev ve kontrol rakamlarını gözden geçirmek ve artırmak mümkün oldu. Yeni birlik türleri (havacılık, zırhlı kuvvetler), özel birlikler (kimya, mühendislik ve diğerleri) oluşturuldu, eski ekipman modernize edildi, piyade, topçu, süvari örgütsel olarak yeniden düzenlendi ve teknik personelin toplu eğitimi. Tüm toplumun muazzam stresi sayesinde, Kızıl Ordu’nun inşa planı yerine getirildi.

 

İkinci beş yıllık kalkınma planı (1933-1937) 4 yıl 3 ayda tamamlandı. 1937’de sanayi, 1932’ye göre 2,2 kat, ağır sanayi ise 3,4 kat daha fazla üretti. Makine mühendisliği üretimi, ulusal ekonominin hemen hemen tüm sektörlerinin teknik olarak yeniden donatılmasını ve SSCB’nin savunma yeteneklerinin güçlendirilmesini sağlayan neredeyse 1,5 kat arttı.

 

Üretimi 2,8 kattan fazla, havacılık sanayisi ise 5,5 kat artan savunma sanayii hızlı bir şekilde gelişti. İlk iki beş yıllık plan sırasında savunma sanayiinin geliştirilmesindeki başarılar sayesinde, Kızıl Ordu’nun teknik olarak yeniden donatılması görevi temel olarak çözüldü.

 

Savaş öncesi beş yıllık planların yapıldığı yıllarda, Sovyet devleti endüstriyel gelişmede önemli başarılar elde etti. 1940’ta elektrik üretimi 1913’e göre 25 kat arttı Kömür üretimi 1913’e göre 6 kattan fazla arttı Demir dışı metalurjinin gelişme hızı demir metalürjisine göre 2-3 kat daha fazlaydı. Madencilik ve kimya endüstrisi de dahil olmak üzere kimya endüstrisinin brüt çıktısının çıktısı, 1940 yılında 1913’e kıyasla 25 kat arttı.

 

1940 yılında makine mühendisliğinin brüt çıktısı 1913 seviyesini 30 kat aştı. Makine mühendisliğinin birçok dalı yalnızca Sovyet yönetimi altında yaratıldı: traktör, otomobil, havacılık endüstrisi vb.

 

 

1940 yılına kadar SSCB, 531 bin traktör, 182 bin biçerdöver, 228 bin kamyon ve diğer birçok ekipmandan oluşan tarımsal üretimi geliştirdi.

 

1941 yılı başında ekili alan 151 milyon hektara, sığır sayısı 54,8 milyona, domuz sayısı 27,6 milyona, koyun ve keçi sayısı 91,7 milyona çıkmıştır.

 

1940’ta köy, 95.6 milyon ton tahıl üretti; pamuk: 2,2 milyon ton; şeker pancarı – 18 milyon ton; patates: 76 milyon ton; sebzeler: 13.7 milyon ton; et: 4,7 milyon ton (kesim ağırlığı); süt: 33.6 milyon ton; yumurtalar – 12.2 milyar adet.

 

Ekonominin gelişmesiyle eş zamanlı olarak Kızıl Ordu güçlendi. Mekanizasyon geniş çapta tanıtıldı, büyük mekanize oluşumlar oluşturuldu – ayrı mekanize kolordu ve tugaylar, tüfek bölümleri tanklarla doyuruldu ve tank birimlerinde modern orta ve ağır tankların oranı arttı.

 

1935’in sonunda Kızıl Ordu’nun önemli güçleri vardı: 85 tüfek ve 19 süvari tümeni, 4 mekanize kolordu, 22 Yüksek Komutanlık Yedek topçu alayı, 5 hava kuvvetleri müdürlüğü, 19 hava tugayı, 2 tümen ve 4 hava savunma tugayı.

 

1940 yılına kadar, askeri teçhizat ve silah üretimine olası transferleri dikkate alınarak 9 binden fazla yeni işletme kuruldu. Tank ve uçak fabrikalarının üretim hacimleri önemli ölçüde arttı. İkinci Dünya Savaşı’nın başlangıcında, yetenekleri Alman endüstrisinin 1,5 katıydı.

 

Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın sona ermesinden sonra, ülke benzeri görülmemiş zor bir görevle karşı karşıya kaldı: savaşın tahrip ettiği ekonomiyi mümkün olan en kısa sürede restore etmek, daha önce işgal edilmiş bölgelerin ekonomisini canlandırmak, sanayi işletmelerini hızla barışçıl hatlara aktarmak.

 

Savaş yıllarında ülke yaklaşık 27 milyon vatandaşını kaybetti ve ayrıca astronomik bir miktarda hesaplanan yaklaşık 3 milyar devasa maddi hasar gördü. Sovyet rublesi. 1710 şehir ve kentsel yerleşim, 70 binden fazla kasaba ve köy, yaklaşık 32 bin sanayi kuruluşu, 65 bin kilometre demiryolu tamamen veya kısmen yıkıldı, 75 milyon insan evini kaybetti. İşgalciler 98 bin toplu çiftliği ve 1876 devlet çiftliğini mahvetti, milyonlarca büyükbaş hayvanı kaçırdı ve katletti.

 

SSCB Yüksek Sovyeti’nin 18 Mart 1946’daki ilk oturumu, dördüncü beş yıllık planın (1946-1950) planını onayladı. Beş yıllık planın ana görevi, sanayi ve tarımın savaş öncesi gelişme düzeyini eski haline getirmek ve sırasıyla %48 ve %23 oranında aşmaktı. Ağır ve savunma sanayilerinin öncelikli gelişimi için sağlanan plan.

 

Ukrayna, Beyaz Rusya, Moldova ve Baltık cumhuriyetlerinde restorasyon çalışmaları başladı. Ülkenin batı bölgelerinde tahliye edilenlerin yerine yeni şirketler kurulmasına karar verildi. Beş yıl boyunca toplamda 6.200’den fazla sanayi kuruluşu restore edildi veya yeniden inşa edildi. Demirli metalurji, makine mühendisliği, yakıt ve güç ve askeri-sanayi komplekslerinin geliştirilmesine özellikle dikkat edildi.

 

Bu yıllarda nükleer enerji ve radyo elektroniğinin temelleri atıldı. 1948’de Chelyabinsk yakınlarında ilk nükleer reaktör devreye alındı ​​ve plütonyumun ayrılması için bir radyokimyasal tesis devreye alındı. Bu, atom silahlarını test etmeye başlamayı mümkün kıldı. 29 Ağustos 1949’da, ilk Sovyet atom bombası Semipalatinsk yakınlarındaki nükleer test sahasında test edildi ve ABD’nin nükleer silahlar üzerindeki tekelini sona erdirdi.

 

Beş yıllık planın gerçekleşmesine Sovyet halkının seri üretim kahramanlığı eşlik etti. Yüksek hızlı çalışma yöntemlerinin tanıtılmasında, metal ve yüksek kaliteli ürünlerden tasarruf etme hareketinde, çok makineli aletlere geçişte vb. Sanayide emek verimliliği, 1940 savaş öncesine kıyasla %25 arttı.

 

Ülke genelinde, savaş öncesi sanayi üretimi düzeyine 1948 yılında ulaşılmış ve 1950 yılında bu oran %73 oranında aşılmıştır. Savaş sırasında yıkılan işletmelerin restore edilmesi görevi temel olarak 1951’de çözüldü.

 

Dördüncü beş yıllık planın sonunda, tarımın savaş öncesi düzeyine geri dönüldü. 1950’deki brüt üretimi 1940 seviyesinin %97’siydi.

 

1957’de ülke için yedi yıllık bir kalkınma planı kabul edildi. Ülke, komünizmin maddi ve teknik temelini oluşturma yolunda bir yola girdi. İnşaat malzemeleri üretimi, makine mühendisliği, metalurji, kimya, petrokimya ve enerji mühendisliği özellikle hızlı bir şekilde gelişti. Üretim hacmi 4-5 kat arttı. Birlikte ele alındığında, SSCB’deki yıllık ortalama sanayi üretim oranları yüzde 10’u aştı.

 

Uzaya yapılan saldırı, SSCB’nin bilimsel ve teknolojik ilerlemesinin sembolü oldu. Ekim 1957’de ilk yapay Dünya uydusu fırlatıldı. Ve Nisan 1961’de gezegendeki ilk insan, bir Sovyet, bir komünist Yuri Gagarin uzaya gitti.

 

1960’ların ortalarında, SSCB güçlü bir endüstriyel güç haline gelmişti. Sosyalist kamp önemli ölçüde güçlendirildi. SSCB’nin uluslararası arenadaki otoritesi tartışılmazdı. Sonraki yıllarda SSCB’nin ekonomik gücü sürekli artmaktadır. Atom enerjisinin gelişmesiyle birlikte uzayla bağlantılı yeni bilim ve teknoloji dalları ortaya çıktı.

 

Ülkenin Silahlı Kuvvetleri de elde edilen ekonomik, bilimsel ve teknolojik temelde gelişmiştir. Gelişiminin yönü, büyük ölçüde Batı tarafından serbest bırakılan Soğuk Savaş tarafından belirlendi.

 

Avrupa’da sosyalist sistemin genişlemesinden ve sömürge ülkelerdeki bağımsızlık hareketinin büyümesinden korkan batılı müttefikler, kısa süre sonra SSCB ile yüzleşme yoluna girdiler.

 

Nisan 1949’un başlarında, Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki Batılı ülkeler, bir NATO askeri bloğu oluşturmak için bir anlaşma imzaladılar. Bu koşullar altında Sovyetler Birliği Silahlı Kuvvetlerinin sayısını artırmaya başlamak zorunda kaldı ve Mayıs 1955’te sosyalist devletler arasında Varşova Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Antlaşması imzalandı. Doğası gereği tamamen savunma amaçlıydı ve Avrupa’da barışı sağlamak için yaratıldı.

 

1990’ların başına kadar, SSCB ve Batı arasındaki askeri eşitlik, SSCB’ye ve sosyalist topluluk ülkelerine karşı olası saldırganlığı caydırmak için sürdürüldü.

 

Pravda tarafından yayınlanan metin.

 

Bilim
İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?