İNSAN OLMANIN ÖLÇÜSÜNÜ BİLEN VAR MI?

Aristoteles; insan düşünen hayvandır. Nietzsche; ne zaman yukarılara tırmansam ‘Ego’ diye bir köpek tarafından takip ediliyorum. Her iki felsefeci bu vb. deyimleri spor ya da laf olsun diye ifade etmemişlerdir. Böylece insanın henüz insan olamadığını, ya da insan olmanın ölçüsünü bilerek tarif etmekten kaçıyoruz.

Her alanda yalnızca egoist güdülerimizi tatmin için yarım düşünmeye devam ettiğimizden, bizler süper hayvanlarız. İnsan doğası gereği sahip olduğu sorgulama ve düşünme yeteneğini bilinçli, bilinçsiz eksik ya da yanlış kullandığı sürece, hayvandan daha tehlikeli bir varlıktır. Bunu Bilgi, Teknolojik Çağ’a ulaşan insanın doğayı, insani özellikleri öldürmeden başaramadığını hepimiz biliyoruz.

Doğa ve yaşamı felsefi olarak sorgulamadan, yorumlamadan, doğru cevaplar bulmadan hareket eden her insan ister eğitimli ister de eğitimsiz olsun, bilinçli bilinçsiz süper hayvanın ta kendisidir. Ve şunu hepimiz kabul etmeliyiz ki, bugüne kadar var ettiğimiz kültürel değerlerin %99’u aptallık, hayvanlık ve birbirimize rol yapmaktan başka bir anlam taşımıyor. Doğru düzgün insani hiçbir anlam taşımayan ve tapındığımız sözde kültürler doğaya, canlılara ve insanın kendisine her türlü zarar vermiyor mu? Buna insan kültürü demek, en hafif ifadeyle alçaklıktır.

Çoğu insanın bildiği gibi düşünüyorsan insansın ifadesi, insan olmanın sadece %10’luk oranını ifade eder. Diğer %90’lık oranın neler olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. Bu yüzden insanlar düşüncesini doğru yerde, gerçek yaşam koşullarına göre değil, süper egonun savurduğu insanlık dışı şekilde kullanmaya devam ediyor. İşte o zaman da düşünce, düşünce olmaktan çıkıp doğaya, canlılara, kendisine düşmanlık üreten ölüm makinesine dönüşüyor. Süper egoist karakter doğrultusunda çalışan düşünceyle, var edilen kural ve de kavramlarla nasıl ölüm makinesine dönüştüğümüzü, sıralanan maddeler açıklamaya yetiyor.

1-Dünya yüzünde yaşayan istisna kişilerin dışında, düşüncesini doğaya uygun şekilde kullanan insan yok denecek kadar azdır.

2-Düşünceyi her zaman süper egoist güdü ve duygular doğrultusunda kullanmak.

3-Sorgulama yeteneğini yine egoist güdülerimizi tatmin edecek şekilde çalıştırmak.

4-Süper egoist güdülerimize cevap olmak için gerçekleri yok sayarak, yalancı kutsalları tüm gerçeklerin yerine koymak.

5-Çevreye, topluma ve varlıklara hükmetmek için bilerek yalancı korkular yaratmak.

6-Bazen okuyup öğreniyormuş gibi yaparken, bazen de okuyup öğrendiğini şahsi ya da ortak hareket ettiği kişi ve güçlerin çıkarında kullanmak.

7-Dünyada yaşayan insanlığın tamamına yakını, sınırlı yaşam diye bir kültür ve bilince henüz sahip değildir. Sınırsız düşünüp sınırlı yaşamak, doğa ve üst insanlığın bir şartıdır.

8-Her şeyin çoğuna ve en iyisine sahip olmayı, normal yaşam gören duygu ve düşünce çirkefliktir.

9-Doğaya, çevreye, insanlığa zarardan başka bir şeyi olmayan kutsal vb. yapıları, kültür görüp saygı duymak, direkt veya dolaylı suç ortağı olmaktır.

10-Kendinden görmediği kişi, kültür ve düşüncelere karşı, gizli, açık düşmanlık, süper hayvanın işidir. Doğal ve evrensel kültüre sahip insan düşmanlık nedir bilmez.

11-Namus, ahlak ve yaşamsal kuralları evrensel tarifin dışında, işine geldiği gibi tarif edip bunu topluma dayatmak.

12-Evrensel genel kültür yerine, daha çok mesleki ya da tapındığı kültürle topluma ve çevreye akıl vermek.

13-İhtiyaçtan fazla maddiyata (Para) bilinçli şekilde hayır diyememek.

14-Siyasal, ideolojik, inançsal körlükleri görüp düzeltmek yerine, onda ısrar etmek. Unutmayalım ki, en mükemmel bilinen düşüncelerde bile yanlışlıklar vardır.

15-Gerçek, doğal yaşam yerine yalancı, popüler, reklamist olanın arkasından gidip, onu daha da egemen kılmaya çalışmak.

16-Büyük, küçük her türlü kıskançlık ve bencilliği eğitim, kültürle yenmek yerine, bilinçli olarak korkuyu büyütüp kimyasal silahlanmaya kadar işi vardırmak.

17-Farklı karakter ve cinsiyetteki insanlara, sahip olduğumuz cinsiyetçi ilkel gelenekleri dayatmak.

18-Dünyada her şeyin sınırı olduğu bilindiği halde, nüfus planlaması yapmak yerine fare, kedi ve köpekler gibi doğurmayı teşvik etmek.

19-Tüm toplumların büyük çoğunluğu, genellikle ezbere ve yarım kültürle çevresine akıl vermeye çalışması. Bunlara benzer maddeleri daha da çoğaltmak mümkün

Sıraladığımız maddeler bazı kişi ve toplumlarda biraz düşük seviyede gerçekleşirken, diğerlerinde sınırsızca yaşanması, insan olamamanın bir sonucudur. Çocuklarını, torunlarını, ailesini, dostluğu seven her insan, artık çevresine ve kendisine insan rolü yapmaktan vaz geçip, birer süper hayvan olunduğunu kabul ederek işe başlamalıdır. Sözde düşünen insan olarak gelinen aşamada, en yakınına, devlete, topluma güven duyamıyorsa insanlıktan, kültürden, kutsaldan bahsetmek en büyük çukurluktur.

Hava, su, toprak, ağaçlar, bitkiler, canlılar ve dünya kirletildiğinden yok olmaya doğru hızla ilerliyor. Mevsimlerin anormal derecede birden ısınması ve aniden soğuması. Dengesiz yağmurlar, kuraklıklar, sel baskınları, tayfun, fırtına, tsunami, savaşlar, göçler ve çatışmalar, insan denen yarı ve yanlış düşünen süper hayvanın en büyük eserlerindendir. Halbuki doğanın değişim ve dönüşümü kendi doğal evrimi içerisinde gerçekleşse, bundan tüm canlılar en çok olumlu şekilde etkilenerek yaşarlar. Özet olarak insan olmanın ölçüsünü tarif etmek gerekirse, doğanın doğasına uygun şekilde gerekli bilimi yapmak, her şeyde mutlaka sınırlı yaşam kültürüne, ahlaka ve bilince sahip olmaktır. Bunun dışındaki hiçbir sınırı ve gereği olmayan maddi, manevi, kutsal her bilgi, icat ve kültüre insan olmak demek, ahlaksızlık ve canavarlıktır. Aksini ifade eden varsa buyursun tartışalım.

Cemal Zöngür

KAYNAKLAR

David Eaglemenn-Beyin, Domingo Yay. 

İsmet Gedik-DOM ve Toplum, Facebook Sayfası. 

Yuval Noah Hariri-Sapiens. 

Prof. Dr. Laumann Brezendine-Erkek Beyni.  

Prof. Dr. Laumann Brezendine-Kadın Beyni.  

Robert E. Park-İnsanın Doğası. 

Politzer-Felsefenin Temel İlkeleri. 

Alfred Adler -İnsanın Doğası. 

Marks-Kapital 1,2,3Cilt. 

Eugene Enriquez-Sürüden Devlete. 

Doğan Cüceloğlu-İnsanın Davranışı.

E J.M. Roberts- Avrupa Tarihi- İnkılap Yay.

William H. Mc Neill- Dünya Tarihi- İmge Yay.

Nişanyan. Türkçe Etimolojik Sözlük.

Türk Dil Kurumu (TDK) İnternet sayfası.

Ali Şeriatı- Dinler Tarihi, Seçkin Yay.

İ. Zeki Eyüpoğlu- Tarikatlar ve Mezhepler Tarihi, Seçkin Yay.

İhsan D. Dağlı- Orta Doğu’da İslam ve Siyaset, Boyut Yay.

Kitabı Mukaddes Şirketi, Orhan Matbaacılık

  1. Hamdi Yazır- kuran-ı Kerim ve Yüce İlmi Hali. Huzur Yay.

Felicien Challleye- Dinler Tarihi, Varlık Yay.

Yazar Nuri Öztürk- İslamı Anlamaya Doğru, Yeni Boyut Yay.

Faik Bulut- Alisiz Alevilik, Doruk Yay.

Mircea Eliade- Şamanizm, İmge Yay.

Turan Dursun- Kuran Ansiklopedisi 8 Cilt. Kaynak Yay.

Ethem Xemgin- Aleviliğin Kökenindeki Ahuramazda ve Zerdüşt Öğretisi, Berfin Yay.

Musa Şanak- Mezopotamya’da Dinlerin Doğuşu, Aram Yay.

Mircea Eliade-Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi 3 Cilt, Kabalcı Yay.

Cemal Zöngür- Din ve Felsefe Açısından Kızılbaşlık- Ozan Yay.

Cemal Zöngür – Türkleri Yeniden Tanımak, Ozan Yayç

Alaeddin Şenel- Siyasal Düşünceler Tarihi- Bilim ve Sanat Yay.

Evrim Ağacı-Maymun, İnsan Arasındaki Ortaklık Oranı

İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?