Koçgiri Kırımının 100. Yıl Dönümünde Alevlerin Durumu

Tc’nin kuruluşunun yüzüncü yılı arifesinde, bir çok Alevi Kurum ve Kuruluşu, Alevi toplumu mensubu ve bir kesimi, şahıslar ve kişiler hala bir asır önce ki 1921 Koçgiri Kırımını bırak anmayı, hatırlamayı, dahi istemiyorlar. Cumhuriyet ve Lideri Mustafa Kemalle yüzleşmekten hala cekinmekte ve imtina etmekteler.
Oysa Alevilerin son 100 yıl sonunda geldigi nokta ortadadır. Koçgiri kırımı 1921ile başlayan mezalim, Dersim tertelesi 1938, Muğla/Ortaca katliamı girişimi 1966, Maraş/Elbistan katliamı 1967, Hatay/Kırıkhan katliamı 1971, Maraş pogromu 1978, 1. Sivas pogromu 1978, Malatya pogromu 1978, Çorum pogromu 1980, 68-78 Alevi ve diğer devrimci gençlik kuşakların kırımı, 2 temmuz Sivas pogromu 1993, İstambul/Gazi 1995 pogromu, Alevilerin ve diğer halk kesimlerinin Gezi parkı 2013 direnişindeki Çoğunlugu Alevi olan gençlerin katledilmesi ve yaralanması. İşte Tc’nin 100 yıllık karnesi bu. Gören gözlere.
60-80 lere kadar şehirleşen Aleviler Kırımlar sonucu zorunlu göçe, sürgüne tabi tutulmuş önce Türkiye medrepollerine ve Avrupaya göçe yönlendirilmiştir. Artık Tc, metrepollerinde de poğrom ve katliama maruz kalan Aleviler sonunda Dünyanın her tarafına savrulmuşlardır. Avrupada, Amerikada, Kanadadan ta Avusturalya ya büyük bir Diyasporada yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Travmayla, buruklukla, Hasret ve özlemle…
Son 30 yıllık Alevi Kimlik Örgütlenmesi; Alevileri ayrıştırmış bir biri ile kavgalı hale getirip bölüp parcalamıştır. Sağcılaşan, muhafazakarlaşan, dincileşen milliyetcileşen, şövenistleşen Alevilik hurafalarla yozlaşmış. Alevi ögretisinden ve evrensel deger ve çağdaşlıktan uzaklaşarak asimile edilip tasviye edilmiştir.
Bir asır önce Tc’nin kuruluş projesi, Osmanlı imparatorluğunun son döneminde 1914 de İttihat Terakinin kongresinde, “Türkçülük” ulus devlet yaratılması kararı ile alınmıştır.
Osmanlı Padişahı Kızıl Sultan Lakaplı Abdülhamit’in İslam adına Kürtlerden oluşturdugu Hamidiye alaylarıyla başlatılan Gayri müslüm ve Kızılbaş katliam ve kırımları. İttihat Terakkinin liderleri, Enver, Cemal ve Talat paşar, Teşkilat-ı mahsusa öncülüğünde, Arnavut çeteleri, Çerkez çeteleri, Hamidiye Alayları, Topal Osman çetesi ve Merkezi Ordu komutanı Sakalı Nurettin Paşa komutasında, Halklara ve toplumlara, Balkanlarda, Orta doğuda ve Anadoluda kırım ve soykırımlara başlamışlardır.
Koçgirili Kızılbaşlarla, Dersimli Kızılbaşlar Osmanlının ve devamı Tc’nin vaatlerine, verilen sözlerine inanmamışlar ve güvenmemişlerdir. Kaldiki Ermenilere, Potnuslu Rumlara, Süryanilere, Kürtlere ve Ezidilere yapılan soykırım ve kırımlara şahit olmuş, onlarca Osmanlının saldırı ve seferlerine maruz kalmışlardır.
Erzurum, Sivas kongreleri, Amasya tamimi ve nihayetindeki 1921 Anayasasındaki azınlık hakları ve kısmi özerklik hakları ve etnik tanımları yerel haklar ve inaçsal ve etnik halklar diller ve kültürler kubul edilmiş ama hiç bir zaman uygulamaya geçilmemiştir. verilen vaatler ve sözler tutulmamıştır. Sonunda bu anayasa 1924 de kaldırlmış yerine Tek dile, Tek millete, Tek dine dayalı Devletlerinin aynası olan yeni anayasayı kabul edip uygulamışlardır.
Yeni bir yüzyılda kartlar yeniden karılmakta, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Türkiye’de 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 9 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Başkanlık tipi hükûmet sistemi oturmamıştır. Eski vesayet sistemiyle yeni vesayet sitemi bir birine karşı mücadele içindedir.
Halklar ne eski vesayet sistemini nede eskinin yenisini kabul etmemekteler.Halklar birlikte beraberce, eşit olarak yaşamak arzusundalar. Şeffaf, halk tarafından denetlene bilir Bir Demokrasiden ve olşumundan yanadırlar.
Alevilerin, Kürtlerin, Türklerin, tüm ötekileştirilmiş toplumlar. Etnitise, inançlar, dinlerler ve kimliklerin kendilerini ifade edecekleri yeralacakları, Demokratik Coğulcu Sekuler bir Cumhuriyet için demokratik mücadelerine devam edip bu öznede 3. bir yolda taraftırlar.
Cengiz Ünal
İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?