ÇAB-P Sunum Listesi

Sunum Yapan Kişi           -Unvanı                       Konu:                                                Tarih

Selçuk Delibaş,    İHD Şb. Bşk.   Konu: İnsan Hakları İhlalleri                               13.05.2020

Hatice     Can,                       -Konu: Alevilikte Kadının Yeri ve Örgütlenmesi       16.05.2020

Abbas Tan,      Arş. Yazar  –    Konu: Alevi Örgütlenmesindeki Sorunlar              23.05.2020

Bereket Kar ,    Gazeteci    –   Konu: Orta Doğu’da Gelişmeler ve Analiz             30.05.2020

***

Papaz  Abraham,   Süryani İnanç Önd -Konu: Süryaniler Üzerine                       06.06.2020

Gani Pekşen,       Halk Bilimci    –   Konu: Erkanlar ve Müzik Pratikleri                13.06.2020                    Gani Pekşen-       Halk Bilimci   –     Konu: Erkanlar ve Müzik Pratikleri               18.06.2020

Pir Mehmet Turan,   Pir               –   Konu: Erkanlar Üzerine                                   20.06.202

İbrahim Ergin, Sosyolog Yazar – Konu: Asimilasyona Uğramış Pirler ve Mürşitler 27.06.2020

***

İbrahim Ergin,        Sosyolog Yazar – Konu:         //             //                           //   04.07.2020

Mustafa Özcan       —                        -Konu: Dersimdeki Asimilasyon                     11.07.2020                Mehmet Ali Demir,  AABF Welg Medya Tem. Konu: Aleviler ve Ortak İletişim Örgütlenmesi                                                                                                                                                           18.07.2020

Hüseyin Beydili, Jeofizik Müh Şair Yazar -Konu: Alevilik                                          25.07.2020

***

Ali Sönmez,    Sağlık Eğitmeni   – Konu: Nefsin Mertebeleri, İnsani Kamile Giden Yol.                                                                                                                                                                         01.08.2020

Ali Sönmez ,             //           – Konu:      //                              //                                 08.08.2020

Yüksel Özdemir,      Doktor   -Konu: Enel Hak Kavramı                                            15.08.2020

Ozan Şah Turna,    Halk Ozanı   – Konu: Alevilikte Ozan Duruşu                            22.08.2020

Ozan Şiar Ağdaşan, Halk Ozanı Yazar  -Konu: Alevilikte Ozan Duruşu                  22.08.2020

Erdoğan Aydın,  Tarihçi Yazar  -Konu: Kimlik Mücadelesinde Alevilik                    29.08.2020

***

Erdoğan Aydın-       //                  -Konu:          //                           //                           05.09.2020

Aydın Tonga,          Yazar           -Konu: İslam’da İktidar İlişkileri                               10.09 2020

Arif Tekin,    İslamcı Yazar     -Konu: Dinler Tarihi ve Kuran-ın Kökeni                    17.09.2020

Esat Korkmaz,    Arş. Yazar   -Konu:      Aleviliğin İnanç Özelliği                               24.09.2020

***

Esat Korkmaz,   Arş. Yazar    -Konu: Alevi Örgütlenmesine Bakış                             01.10.2020

Mehmet Turan,        Pir           -Konu: Yolumuzda Cem                                                15.10.2020

Süleyman Deprem,   Pir          -Konu: Batinilik                                                                22.10.2020

***

Hasan Harmancı,  Antropolog Yazar  -Konu: Alevi Örgütlülüğü ve Bataklığı           05.11 2020

Cemal Zöngür,    Arş. Yazar      – Konu: Aleviliğin Tarihsel Sosyolojisi                        12.11.2020

Erdal Yıldırım,        Yazar          -Konu: Dersim Katliamı                                                 09.11.2020

Ali Sönmez,       Sağlık Eğitmeni    -Konu: İnsan Sağlığı Üzerine                                 26.11.2020

***

Yüksel Yıldırım,       Pir      – Konu: Dede Ocaklarının İçinde Bulunduğu Çıkmaz      03.12.2020

Musa Gönül,            Pir       -Konu: Alevi toplumunun İnanç ve Kimlik Sorunu         10.12.2020

Cihan Kar,   Yönetmen    -Konu: Sosyal Medya İçerik ve Analizi                                17.12.2020

***

Erdem Günalp,   Aktivist    -Konu: Alevi Kurumlarının Sorunları                                06.01.2021               Aydın Deniz,   Alevi Aktivist  -Konu: Alevi Örgütlenme Sorunu ve Alternatifler      13.01.2021

Çise Midoğlu- Sosyal Med. Uzmanı -Konu: Sosyal Medya Kullanımı Üzerine          20.01.2021                Kemal Cenik,    Siyasetçi    -Konu: Sosyal Medya ve Canlı Yayınlar                           20.01.2021

Sinem Nazlı Demir,  Sivil Toplum Örgüt Aktv. -Konu: Önce Çocuklar ve Kadınlar Üzerine                                                                                                                                                                    27.01.2021

***

Gülfer Akkaya,   Arş. Yazar  -Konu: Alevi İnancında Yolun Kurucusu Kadıncıkana 10.02.2021

Zehra Güner Karaoğlu,  Sendikacı -Konu: Sendikal Mücadele Nasıl Yükseltilmeli?  17.02.2021

Hıdır Çam,              —                          -Konu: Alevilik Üzerine Sohbet                            20.02.2021

***

Demir Küçükaydın, Siyasetçi Yazar- Konu: Alevi Hareketinin Sorunları ve Geleceği 03.03.2021

Ali Haydar Avcı,     Arş. Yazar –  Konu: Börklüce Mustafa ve Rıza Şehri                        24.03.2021

***

Kemal  Cenik, Siyasetçi  –    Konu: Alevi Hareketindeki Örgütsel Sorunlarımız.          21.04.2021

Aysima Karçaaltınçaba Bilgs. Mühendisi -Konun: 1 Mayısa Doğru Giderken               28.04.2021

***

Hüseyin Torun,    Arş. Yazar –  Konu: Güncel Alevilik Üzerine                                       12.05.2021

Mehmet Özdemir, Siyasetçi – Konu: Alevi İnanç Felsefesinin Dünü Bugünü             26.05.2021

Mehmet Şeker, Eğitimci        -Konu:       //                  //                        //                            //

***

Deniz Güneş , Dr. Öğretim Görevlisi- Konu: Alevi Bektaşi İnancında Zakirlik            02.06.2021

Hasan Yüksel,   Yazar       -Konu: Hikaye Kitabından Anlatım                                      09.06.2021

Süleyman Deprem, Kemal Cenik- Konu: Demokrasi Konferansı Çalışmasından Bilgilendirme                                                                                                                                                               16.06.2021

Ahmet Tuday, İsveç Alevi Federasyonun Eş Başk. -Konu: Bedel Ödemiş Alevi Pirler gibi Duruşu Nasıl Gösterebiliriz.                                                                                                                      23.06.2021

***

Süleyman Deprem, Ali Sönmez, Yüksel Yüksel,, Seyit Atıcı. ÇAB Pirler Grubu. -Konu: Yolda Birlik                                                                                                                                                             11.08.2021

İbrahim Ergin, Sosyolog Yazar-Konu: Aleviler Alevi gibi mi, yoksa İslam gibi mi yaşıyor? Sosyal inanç kimliği Aleviliği ne kadar temsil ediyor?                                                                             18.08.2021

Cemal Zöngür, Arş. Yazar-Konu: Sivil Toplum Örgütleri ve İşlevi. Alevilik İnanç Örgütü Olarak Neyi Hedeflemeli?                                                                                                                             25.08.2021

***

İbrahim Ergin, Sosyolog Yazar-Konu: Alevilerin Yaşamından Tan Birlik ve Dayanışmayı gerçekleştirememelerinin nedeni?                                                                                     08.09.2021

Aydın Can, Siyasetçi Alevi Aktivist  -Konu: Geçmişe Eleştirel Bakış ve Eksiklerimiz.    01.10.2021

Hasan Topkaya, Siyasetçi – Konu: Alevilerde Özgüven.                                                   06.10.2021

Esat Korkmaz, Arş. Yazar – Konu: Alevi Örgütlenmesi ve Birlik Sorunu.                         27.10.2021

***

Kemal Cenik, Siyasetçi ve Yayıncı -Konu:Örgütlü Mücadelede Sistem ve Strateji.       03.11.2021

Esat Korkmaz, Arş. Yazar- Konu: Alevi Örgütlenmesi ve Birlik Sorunu.                         10.11.2021

Ayhan Bilgen, Avukat Siyasetçi -Konu: Alevilik, Örgütlenme Toplumsal Mücadele.   17.11.2021

Ali Sönmez, Eğitmen- Konu: Sağlık Sorununda İlk Yardım.                                             24.11.2021

***

İbrahim Ergin, Sosyolog-Konu: Alevi Kızılbaşların Sosyal ve Kimliksel Tutumları        08.12.2021

Nimet Erenler Gülkökü, Yazar-Konu: İnsanların Atası Uzaylılar Olabilir mi?                 15.12.2021

***

Nahide Özkan, Dernek Başkanı. Konu: Küba ile Dayanışma                                           12.01.2022

Feramuz Şah Acar, Siyasetçi. Konu: Asimilasyon ve Zorunlu Din Dersleri                    26.01.2022

***

Ali Ersin Gür,  Demokrasi Aktivisti. Konu: Doğrudan Demokrasi                                     02.02.2022

Celalettin Can, 78’ler Vakfı Başkanı. Konu: Ortadoğu ve Türkiye Politikasında Güncel Durum.

                                                                                                                                                       09.02.2022

Özgür Şen, Arş. Yazar.                       Konu: Türkiye’de Laiklik ve Sol.                               23.02.2022

***

Cihan Kar, Görüntü Yönetmeni.       Konu: Sanal Evren.                                                     02.03.2022

Mehmet Turan Dede, Yol Hizmetlisi. Konu: Hak Aşıkları Kelamlarının Açıklaması.       09.03.2022

***

Süleyman Deprem (Pir)- Seyit Atıcı (Dede) Konu: Kolektif Çalışıyor muyuzx?               20.04.2022

Ali Akış- Şair.          Konu: Sümerlerden Günümüze Alevilik.                                              27.04.2022

***

Ali Ersin Gür- Avukat- Aktivist. Konu: Emeklilerin Sendikalaşması.                                 11.05.2022

Hüseyin Serdar Tanal- Organik Tarım Üreticisi. Konu: Tarım.                                          18.05.2022

Mehmet Duran Şeker- Pedagog. Konu:Berlin Alevi Anket Sonuçları Değerlendirmesi. 19.05.2022

Feramuz Acar (Sosyal Danışman)- M. Duran Şeker (Pedagog)-İbrahim Ergin (Sosyolog) 23.05.2022

Konu: Berlin Alevi Anket Sonuçları Değerlendirmesi.

Kazım Eroğlu- Yazar. Konu: Alevilik Nedir?                                                                             25.05.2022

***

Musa Kazım Ergin- Pir, Yazar. Konu: Alevi Tarihi Nereden Başlamalı?                                01.06.2022

Hüseyin Gazi Metin- Pir. Konu: Aleviliğin Tarihsel Süreci Nedir?                                          06.06.2022

Ozan Şahturna, Ozan Şiar Ağdaşan- Konu: Pir Olmak Nedir, Ozanlık Geleneğinde Sanat ve Edebiyat ne Durumda?                                                                                                                               13.06.2022

Abuzer Çolak- Didim Cemevi Başkan Yard. Konu: Alevilerin Sorunları Nedir, Çözümler Nelerdir?                                                                                                                                                                   20.06.2022

***

Kazım Eroğlu-Yazar. Konu: Enel Hak Yolda Birlik.                                                                   04.07.2022

Ali Sönmez- Dede, Eğitmen. Konu: Halk, Medya, Kitle ve Yönetim Mekanizmaları.            13.07.2022

Kemal Cenik- Siyasetçi. Konu: Hakikatçı Alevilik Nedir? Katliamlardan Nasıl Kurtuluruz? 20.07.2022

Kazım Eroğlu- Yazar. Konu: Kerbela Olayı ve Alevilik Üzerinde Etkisi.                                   27.07.2022

***

Bektaş Tosun- Arş. Yazar. Konu: Alevilere yapılan Asimlasyonun Amaçları ve Sebepleri.  10.08.2022

Aydın Deniz-Alevi Bektaşi Genel Başkan Yard. Konu: Alevi Ötgütlenmesi Üzerine.          24.08.2022

Zuhal Güler-Pir Sultan Abdal Derneği Yürütme Üyesi. Konu: Alevilerin Genetik Kodları.   31.08.2022

***

Mehmet Ali Demir- Gazeteci. Konu: Köy Odalarından Devasa Cemevlerine Alevilik.          07.09.2022

Mehmet Akkya- Felsefeci* Yazar. Konu: Aleviliğin Kurumsal Kaynakları.                              14.09.2022

 

Düzenleyen

Cemal Zöngür

 

 

 

Etkinliklerimiz
İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?