Cehennemliklerin eşitliğini sağlamak sistemlerin temel kaygısıdır.

Cehennemliklerin eşitliğini sağlamak sistemlerin temel kaygısıdır.

Sistem için ideal medeniyet, yamyamlık komün yönü yoluyla gerçekleşen medeniyettir: thanatofajik medeniyettir. Ölümden ve ölüm fikrinden beslenen medeniyet. Olduğu yere varmak için ne kadar “şehit” verdiğinin hesabını yapan ve onunla kendine değer biçen medeniyet.Thanatosun medeniyeti.

Kelimenin devrimi, geri dönmeyen gerilimdir: değer yönündeki dilsel gerilimdir. Söz söylenirken hayat akattığı değeri ile kıymetlidir. (discours)olmadan, nutuklaşmadan kendinden taşmak ve satır aralarının sessizliğini okuma imkanı sağlamalı, bu fırsatı vermelidir. Nutuk kendi içine yönelik, dışına taşmayan, hiçbir şekilde “okuma”ya olanak tanımayan, sessizliği boğmaya yönelik bir şiddettir. Nutkun satır arası olmaz. Nutuk söz değildir. Nutuk bir şey demez. Nutuk dikte edicidir. Dikte kelimesi diktatörün söylediği. Diktatör dikte edendir. İki kelime de aynı köktendir. Bilmek ve not etmekte yarar vardır.

Geri dönüş fikrinin olmadığı devrim, asla “cennet” gibi olmayacak devrimdir. Göksel devrim, geri dönüş fikrindeki devrimdir: Darbedir. Dolayısıyla, göksel devrimler, Arap Baharı darbesi, 29 ekim darbesi, Yeni dünya düzeni darbesi, 24 aralık 0000 yılı Nasıra darbesi, 610 darbesi, seçimle gelen darbe ,demokrat ur darbeleridir. Sistemlere hizmet ederler. Hepsini bir başlangıç tarihi vardır. Bu tarihsel darbelerden el alan sistemler Aleviliği sevmezler. Onları korkutur. Aleviliğin başlangıç tarihi yoktur. Başlangıcı olmayanın sonu da olmaz. Bu anlamda Alevilik sonsuzluktur, sonsuzdur. Sistem ancak Aleviliği şeytanlaştırarak, cehennemlik yaparak eşit teba yapacağını sanır. Sonsuzluğu bir içeriğe ve içerene hapsedemezsiniz.

Taklitçi ve otomatik siyaset, kurban, mağdurluk ve popülist siyasetidir: geri dönüş siyaseti, Bir’in, Tek’in siyaseti, totaliter siyaset.

Popülas’a dayanan, kütleye dayanan politika, monistpolitikadır: Tek’in, zamanı ve ötekini sömürdüğü politika, androjin seremonyal politikasıdır.

Kalıtsa lmetabolizma, androjin metamorfozu takip eder: törensel öjenik ve demografik yeniden üretimdir. Saraylar, yollar, devasa projelerin ilanı. Esasen birinsest ve tecavüz politikasıdır. Kan soyluluğa göz kırpar. Irkçılığın ivme kazandığı yerdir burası. Kalıtsal metabolizma bir tüketim borusudur. Kast, ırk, soy, vs ile beslenir.

Devletsel kurum, sözcüğü, ileteni, dinlemeyi ve özneyi yaratımı yasaklar: iktidarı, hiçbir şeyin adına eşit olan hiçbir şeylerin iktidarıdır. Devlet değersizleştirerek, aşağılayarak, eşitler. Tebaanın eşitliği, kurbanın, mağdurun eşitliği. Devlete muhtaç ve devleti yüceltenlerin eşitliği. Tanrı önünde kulların eşitliği. Kişiler eşit olamazlar. Yaratımcı, sorgulayıcı, Haq’cıolan eşit olamaz. Ancak « küfr » içinde eşit olurlar. Sami dinlerin önerdiği, aslında dayattığı cennet-cehennem kavramındaki cennette eşitlik yoktur. Herkesin makamı ve nimetlerden faydalanması farklıdır. Ama cehennemde herkesin payına düşen azap, ateş, vs aynıdır.

Bunun dünya yaşamına tercümesi de adaletsizlik, gelir dağılımında eşitsizlik, yurttaşlıkta eşitsizlik, kimliklerde eşitsizlik, daha sayamadığımız eşitsizlikler ve bunun geniş kitleler tarafından kabul edilmesidir. Bu dinlerin anlatımlarında zaten soru soranın, kuralın dışına çıkmaya çalışanın cennetten kovulması açık seçik anlatılır. Kimse de buna itiraz etmez.
Ülkemizdeki iktidar bunun üzerine kurulmuştur. Bu gerçeklik tavır ve davranışlara, dile ve düşlere sirayet etmiştir. Teba geleceğini hayal ederken ötekinden üstünlüğünü, kendini yücelten bir gerçekliği düşlüyor.

Yani eşitsizliği düşlüyor. Refahı kendisi için istiyor. Yolsuzluk, rüşvet, kayırma, cinsel bencillik, tecavüz, fesat gibi şeyler meşrulaşıyor. Yargı işlevsiz kalıyor. Eşit olmak için cehennemlik olmanız gerekiyor. Yargı ancak sizi cezalandırarak  eşit kılabilir hale gelinmiştir.

Kürt, Alevi, Laz, Rum, Türk, Ermeni vs gibi kimlikler ve özgünlüklerle ortaya çıkıp bunların kabul görmesini ve tanınmasını, gereğinin yapılmasını isterseniz düzen için tehdit olarak algılanırsınız. Cennetin düzenini bozmak isteyen teröristler olursunuz. Şeytan olursunuz. Cehennemlik olursunuz. Düzen için nasıl olsa cehenneme gidecek olanları ölmeden önce de cehennem tatbikatına tabii tutmak tabirbeis olmaz.
Cezai zorunluluk ve cezaevi zorunluluğu, burbotlar ve nekrobotlarakalır. Robotik hizmet. Bürokrat robot. Ölü sevici robot.
Kelimelerin olmadığı, korkunun, mahkumunu kıskanan gardiyanın, sürekliliğin arasındaki sessizliğin bastırılması için sürekli gürültünün unutkanlık algoritmasına hizmet ettiği bir alan.
Ruhlar akast etme algoritması. Cehennemliklerin eşitliğini sağlamak sistemlerin temel kaygısıdır.
Vakıf ÇAĞIN 27 aralık 2020

İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?