İstanbullu en önemli üç sorununu anlattı: Deprem, ekonomi, ulaşım

İstanbullu en önemli üç sorununu anlattı: Deprem, ekonomi, ulaşım
İBB İstanbul İstatistik Ofisinin hazırladığı “İstanbul Barometresi” araştırmasının sonuçlarına göre halkın öncelikli gündemi Kovid-19 ve ekonomik sorunlar oldu.

ANASAYFA GÜNCEL EKONOMİ
Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisinin “İstanbul Barometresi” araştırmasının ikincisi yayımlandı. Bu ikinci raporda da halkın öncelikli gündemi Kovid-19 ve ekonomik sorunlar oldu. İstanbul’un en önemli üç sorunu sırasıyla, olası İstanbul depremi, ekonomik sorunlar ve ulaşım olarak ifade edildi.

Hem ülke hem de kendi ekonomisinin kötüleşeceğini düşünenlerin oranı arttı. Katılımcıların yüzde 60,2’si kasım ayında geçinecek kadar para kazanamadığını; yüzde 87,6 ise 5 bin TL tutarında beklenmedik acil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını söyledi. Katılımcıların yüzde 49,6’sı çalıştığını belirtirken, yüzde 28,7’si işten çıkarılma korkusu yaşadığını kaydetti. İş arayanların yüzde 75’i yakın dönemde iş bulamayacağına inanıyor. Katılımcıların çoğunluğu, taksilerin denetlenmesini, Kovit-19 önlemlerini ve sigara yasağını destekliyor.

“İstanbul Barometresi Kasım 2020 Raporu”, 23 Kasım – 1 Aralık 2020 tarihleri arasında 850 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşerek hazırlandı.

Rapora göre Kasım ayında halkın gündemi şöyle oldu:

EV İÇİ GÜNDEM: KOVİD-19 VE EKONOMİK SORUNLAR
Katılımcılara kasım ayı içerisinde evde en çok ne konuşulduğu soruldu. Katılımcıların yüzde 55,3’ü Kovid-19’u, yüzde 27’si ekonomik sorunları, yüzde 6’sı ise İzmir depreminin konuşulduğunu belirtti. Ekim ayı ile karşılaştırıldığında, Kovid-19’un aile içerisindeki gündemde yerinin arttığı görüldü.

KOVİD-19, KANAL İSTANBUL, FORMULA 1
Katılımcıların yüzde 73,1’i Kovid-19’un, yüzde 13,3’ü Kanal İstanbul projesinin ve yüzde 5,2’si ise Formula 1’in İstanbul’un gündemi olduğunu belirtti.

TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ: İZMİR DEPREMİ, KOVİD-19 AŞI ÇALIŞMALARI, DÖVİZ KURLARI
Katılımcıların yüzde 41,7’si İzmir depreminin, yüzde 16,1’i Dr. Özlem Türeci, Prof. Dr. Uğur Şahin ve ekibinin aşı çalışmalarının, yüzde 12’si ise döviz kuru hareketliliğinin, Türkiye’nin gündemi olduğunu ifade etti.

EN ÖNEMLİ ÜÇ SORUN: DEPREM, EKONOMİK SORUNLAR VE ULAŞIM
Katılımcılara yöneltilen “Sizce İstanbul’un en önemli sorunu nedir?” sorusuna, yüzde 60,4 olası İstanbul depremi, yüzde 52,6 ekonomik sorunlar, yüzde 41,1 ulaşım yanıtını verdi.

YÜZDE 55,1, ÜLKE EKONOMİSİNİN KÖTÜLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR
Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünenlerin oranı ekim ayına göre azalarak yüzde 55,1’e geriledi. Ekonominin yakın dönemde iyileşeceğini düşünenlerin oranı ekim ayına göre artarak yüzde 22,8’e çıktı. Ekonominin seyrinin değişmeyeceğini düşünenlerin oranı ise ekim ayına göre artarak yüzde 22,1 oldu.

KENDİ EKONOMİSİNİN KÖTÜLEŞECEĞİNİ DÜŞÜNENLER ARTTI
Kendi ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünenlerin oranı ekim ayına göre artarak yüzde 55,3’e yükseldi. İyileşeceğini düşünenlerin oranı ekim ayına göre artarak yüzde 16,6; seyrinin değişmeyeceğini düşünenlerin oranı ise ekim ayına göre azalarak yüzde 28,1 çıktı.

YÜZDE 60,2 GEÇİNECEK KADAR PARA KAZANAMIYOR
Katılımcıların yüzde 60,2’si geçinecek kadar para kazanamadığını, yüzde 36,3’ü geçinecek kadar para kazanabildiğini belirtti. Katılımcıların sadece yüzde 3,5’i bu ay birikim yapabildiğini ifade etti. Ekim ayı ile karşılaştırıldığında geçinemeyenlerin oranının arttığı görüldü.

YÜZDE 6,7, YATIRIM YAPABİLİYOR
Yatırım araçlarını kullanan katılımcıların sayısı bir önceki aya göre azalarak yüzde 6,7 oldu. Yatırım yapan katılımcıların yüzde 56,1’i altın, yüzde 43,9’u döviz aldığını belirtti.

BORÇ ALMA ORANI ARTTI
Katılımcıların ekim ayına göre borç alma oranı artarak yüzde 44, borç verme oranı ise azalarak yüzde 3,2 oldu. Katılımcıların yüzde 2,4’ü hem borç aldığını hem de borç verdiğini, yüzde 50,4’ü ise hiçbirini yapmadığını belirtti.

KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEMEYENLERİN SAYISI ÇOĞALDI
Kredi kartı kullanan katılımcılardan kredi kartı ekstresinin tamamını ödeyenlerin sayısı, bir önceki aya göre azalarak yüzde 36, asgari tutarı ödeyenlerin sayısı aynı seviyede gerçekleşerek yüzde 33,2, kredi kartı borcunu hiç ödemeyenlerin sayısı ise artarak yüzde 18,6 oldu.

ÇOĞUNLUK BEKLENMEDİK ACİL İHTİYAÇLARI KARŞILAYAMIYOR
Katılımcıların yüzde 72,6’sı bin TL, yüzde 87,6’sı 5 bin TL tutarında beklenmedik acil bir harcamayı kendi imkânları ile karşılayamayacağını belirtti.

YÜZDE 59,1 İNDİRİM MARKETLERİNDEN ALIŞVERİŞ YAPIYOR
Birden fazla cevabın seçilebildiği “Kasım ayında satış yerlerinin hangilerinden alışveriş yaptınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 59,1’i indirim marketlerinden, yüzde 39,2’si semt pazarından, yüzde 26,5’i küçük esnaftan, yüzde 22,2’si online marketlerden, yüzde 18,8’i diğer süpermarketlerden ve yüzde 6,7’si ise alışveriş merkezlerinden alışveriş yaptığını belirtti. Ekim ayına göre indirim marketlerinden, semt pazarından alışveriş yapanların sayısı azalırken, online marketlerden alışveriş yapanların sayısı arttı.

ÖNCELİK SOSYAL YARDIM VE DEPREME VERİLMELİ

Birçok cevabın verilebildiği, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçe planlaması sizde olsaydı, İstanbul’da hangi alanlara öncelik verirdiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 37,6’sı sosyal yardımlar, yüzde 36,3’ü depremle mücadele, yüzde 26,5’i öğrencilerin desteklenmesi, yüzde 24,9’u kentsel dönüşüm ve yüzde 15,8’i ise ulaşım yanıtını verdi.

YÜZDE 28,7, İŞTEN ÇIKARILMA KORKUSU YAŞIYOR
Katılımcıların yüzde 49,6’sı çalıştığını belirtti. Çalışan katılımcıların yüzde 73,7’si işinden memnun, yüzde 18,4’ü ise memnun olmadığını, yüzde 28,7’si ise işten çıkarılma korkusu duyduğunu belirtti.

İŞ ARAYANLARIN YÜZDE 75’İ İŞ BULAMAYACAĞINA İNANIYOR
Çalışmayan katılımcıların yüzde 21,6’sı öğrenci olduğunu veya iş arayıp bulamadığını belirtirken, bu grubun yüzde 75’i yakın dönemde iş bulacağına inanmadığını söyledi.

İSTANBULLULARIN STRES SEVİYESİ YÜKSELDİ
İstanbulluların hem stres hem de kaygı seviyesi bir önceki aya göre arttı. Stres seviyesi 10 üzerinden 7,5, kaygı seviyesi 7,1 olarak belirlendi. Kadınların ortalama stres seviyesi 8 iken erkeklerin 7,1 olduğu görüldü.

YAŞAM MEMNUNİYETİ AZALDI
Yaşam memnuniyeti seviyesi 4,4, mutluluk seviyesi 4,7 ölçüldü; her iki seviye de geçen aya göre azaldı. Kadınların ortalama yaşam memnuniyeti seviyesi 4,6 iken erkeklerin 4,2 oldu.

YÜKSEK SESLİ TARTIŞMA ORANI AZALDI
Yüksek sesli tartışmaya giren katılımcıların oranı ekim ayına göre azalarak yüzde 30,4 oldu; oran, ulaşım/trafikte azalırken, iş ortamında arttı.

YÜZDE 88,4 TAKSİLERİN DENETLENMESİNİ DESTEKLİYOR

İBB’nin mesafeye göre yolcu seçen ve müşterilerini mağdur eden taksicilere yönelik denetim ve cezai işlem başlatma uygulamasını, katılımcıların yüzde 88,4’ü desteklerken, yüzde 6,5 desteklemediğini ifade etti.

YÜZDE 62,3 KOVID-19 ÖNLEMLERİNİ DESTEKLİYOR
Kasım ayı içerisinde, İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan kısıtlamaları, yüzde 62,3 desteklediğini, yüzde 33,4 desteklemediğini söyledi.

SİGARA İÇME YASAĞINI DESTEKLEYENLERİN ORANI YÜZDE 85,8
Türkiye kapsamında hayata geçirilen cadde, sokak ve meydanlarda sigara içme yasağını, katılımcıların yüzde 85,8’i desteklediğini belirtirken, kadınların oranı yüzde 89,2, erkeklerin oranı 82,9 oldu.

DÜZENLİ SPOR YAPANLARIN ORANI YÜZDE 23,9
Kasım ayında düzenli olarak spor aktivitesinde bulunan katılımcıların oranı yüzde 23,9 olarak ölçüldü. Düzenli olarak spor yaptığını belirtenlerin yüzde 70,6’sı tempolu yürüdüğünü, yüzde 17,9’u fitness, vücut geliştirme yaptığını, yüzde 8’i koştuğunu, yüzde 4’ü yoga, pilates vb. spor aktivitelerini yaptığını belirtti.

AÇIK HAVADA SPOR TERCİH EDİLİYOR
Katılımcılara yöneltilen “Nerelerde düzenli spor aktivitelerinde bulundunuz?” sorusuna, yüzde 66 açık havada, yüzde 20,5 ev içinde yaptığını söyledi. (HABER MERKEZİ)

Haber
İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?