Manisa’da sağlık örgütleri: Kovid-19 sağlık çalışanlarının meslek hastalığıdır

Manisa’da sağlık örgütleri: Kovid-19 sağlık çalışanlarının meslek hastalığıdır
Manisa’da sağlık örgütleri “Kovid-19 Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığıdır” diyerek ortak basın açıklaması düzenledi.
Manisa’da sağlık örgütleri ortak açıklama yaptı
Fotoğraf: Evrensel

PAYLAŞ

Manisa’da sağlık örgütleri “Kovid-19 Sağlık Çalışanlarının Meslek Hastalığıdır” diyerek ortak basın açıklaması düzenledi. Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacılar Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası ,Türk Hemşireler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği’nin imzasıyla yapılan basın açıklaması Manisa Tabip Odası’nda yapılırken açıklamayı da Tabip Odası Başkanı Şahut Duran okudu.

Kovid-19’un iş kazası ve meslek hastalığı sayılmasına yönelik yasa taslağı önerisinde bulunan sağlık meslek örgütleri, “Kovid-19 Sağlık Çalışanları Meslek Hastalığı Yasası” ismini verdikleri tasarıda olması gereken maddeleri şöyle sıraladı:

Sağlık hizmeti verilen kamu ve özel işyerlerinde çalışan personelin tamamının işyeri esasına göre sağlık çalışanı sayılması ve buna göre iş kazası ve meslek hastalığından yararlandırılması,
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) kayıtlarında bulunan ‘sağlık çalışanı’ ibaresi altında tüm Covid-19 olası ve kesin olgularının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi,
Bu sistemde kayıtlı olan, Kovid-19 olası ve kesin olguların ‘illiyet bağı’ olarak kabul edilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Sigortası (İKMHS) Daire Başkanlığına gönderilmesi,
Kovid-19 nedeniyle herhangi bir sistem ya da organında geçici ya da kalıcı anatomopatolojik fonksiyonel hasar oluşmuş olanların maluliyet yönünden ‘Sağlık Bakanlığı tarafından bildirilen tanıdan başka bir illiyet bağı aranmaksızın’ SGK tarafından yetkilendirilmiş ilgili kurullarınca değerlendirilmesi,
“SGK’nin yetkili bu kurulları tarafından yapılan bu değerlendirmeler sonucu belirlenen Meslekte Kazanma Gücü Azalma Oranı (MKGAO) yüzdsine göre yasal gerekliliklerin özlük haklarına yansıtılması,
Kovid-19 nedeniyle yaşamını kaybetmiş olanların birincil (ikincil) derece yakınlarına da meslek hakları yasal getirisinden yararlanmalarının sağlanması,
Yukarıdaki son 2 maddede (4 ve 5. madde) sayılan durumlarla ilgili hak sahiplerinin tazminat amaçlı yasal mahkeme süreçlerinin saklı olduğunun bu yasal düzenlemenin gereklerinden biri olduğunun kabul edilmesi,
Kovid-19 tanılı sağlık çalışanlarından, 4a maddesi dışında istihdam edilen sağlık çalışanlarının da çalıştıkları kurumlardan oluşturulacak bir kaynak ile İKMHS sistemine dahil edilerek yukardaki maddelerdeki haklardan yararlanmalarının sağlanması.”

Haber
İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?