Üç konfederasyondan ortak açıklama: Kıdemi ortadan kaldıran teklif geri çekilsin

Üç konfederasyondan ortak açıklama: Kıdemi ortadan kaldıran teklif geri çekilsin
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK; kıdem tazminatı hakkını gasbeden torba yasa teklifine karşı ortak açıklama yaptı. Üç konfederasyon teklifin geri çekilmesi konusunda ısrarcı olduklarını ifade etti.
İzmir’de Türk-İş üyelerinin kıdem tazminatı eylemi

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK işçilerin emeklilik ve kıdem hakkının ortadan kaldırılmasını ön gören AKP’nin torba yasa teklifine karşı ortak açıklama yaptı. Teklifin geri çekilmesini isteyen üç konfederasyon başkanı, “Bu konuda ısrarcıyız” dedi.

Kanun teklifiyle belirli süreli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılmasının söz konusu olduğu belirtilen açıklamada, “Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler, kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi (işe iade davası) hükümlerinden yararlanamadığından bu düzenlemeyi son derece sakıncalı buluyoruz. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilmesi sonucunda kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanamamaları büyük haksızlıkların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yaşa bağlı olarak getirilecek bu düzenleme çalışanlar arasında ayrıma yol açacaktır” dendi.

Kanun teklifinde 25 yaş altında olup 10 günden az çalışma günü olan işçilerin uzun vadeli sigorta kollarına ilişkin ödemelerinin yapılması yükümlülüğünün ortadan kalktığı vurgulanan açıklamada, “Bu teklif çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi özellikle sosyal güvenlik hakkı açısından sakıncalı buluyoruz. Yaşa ve çalışma biçimine bağlı olarak sosyal güvenlik haklarından mahrumiyet getirecek bu düzenlemenin de Anayasanın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümleriyle çeliştiğini düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Torba kanun teklifinde kısmi çalışmanın yaygınlaştırmasının amaçlandığı belirtilen açıklama şöyle devam etti: “Kısmi çalışma yaşlılık aylığı, malullük aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanma gibi pek çok konuda ciddi hak kayıpları yaratacağı için bu düzenlemeyi sakıncalı buluyoruz. Üç işçi konfederasyonu olarak işçilerin başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündüğümüz bu teklifin geri çekilmesini talep ediyoruz. TBMM’deki bütün siyasi partileri bu konuda sağduyulu davranmaya ve işçilerin sesine ve arzusuna kulak vermeye çağırıyoruz. Üç işçi konfederasyonu olarak bu konuda ısrarlı olduğumuzu vurgulamak istiyoruz.” (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Haber
İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?