ÖRGÜTLENMEYE YENİDEN BAKIŞ -2

ÖRGÜTLENMEYE YENİDEN BAKIŞ -2

Kimlik mücadelesi; bilgisiz, kadrosuz, omurgasız olmamalı. Avrupa ve Türkiye’de faaliyet gösteren Alevi kurumları, tarihçi, akademisyen, Yol yürüten pirler ve hizmet ehli insanlar ile Yol Erkan Kurulu oluşturup eğitim müfredatı ile kadro eğitimi, dijital kütüphane, çocuklar için çizgi film, tiyatro ve sinema çabalarıyla bilgi kirliliğini önlemek gerek. Alevi kaynakları ve Alevi tarihi akademi tarafından ele alınmalı. Ziyaret ve Dergah envanteri, bilgi bankası oluşturulmalı, Dergahlarda yapılan restorasyonlar inancın özüne uygun değildir. Belediye, parti ve bazı kişilerin inanca ait değerlerin içini boşaltan girişimlerine müdahil olunmalı.(semah-semazen-aşure-ödül töreni-şenlik-anma…v.b.)

 

Farklılığımız zenginliğimizdir. Tek tipleşmek yerine değerlerimizin özgürce ifade edildiği meclisler oluşturmalıyız. İletişim kanalları, ortak fikir platformları oluşturulmalı. İç mücadele hizmete yönelik olmalıdır

Dağılan Ocak ilişkisinin görevleri birçok Alevi tarafından Cem evlerinden beklenmektedir. Alevi kurumları bu talebe uygun hazırlık yapamamıştır. Birkaç istisna dışında var olan Cem evleri ise yemek ve cenaze hizmetlerinin karşılandığı yer haline gelmiştir. Alevi Ocaklarının Talip-Rehber-Pir-Mürşit ilişkisi burada yoktur. Adeta asimilasyon merkezleri haline gelmiştir. Geçmişte Aleviler katlediliyordu şimdi ise Alevilik katledilmekte ve asimilasyon beyinleri (Aleviliği) hedef almaktadır. Alevi kurumları Diyanetin kaldırılmasını isterken Diyanetten Kur’an isteme noktasına varmıştır. İnanç olarak kendimiz olursak var oluruz. Bazı kurumlarımız Alevice tüzükten yoksun, ülkemizde şikayet ettiğimiz durumları maalesef kurumlarımızda da yaşamaktayız. Temsilde liyakat ve adaleti sağlayacak demokratik düzenlemeler yapılmalıdır. İnanç kurulları fetva makamı haline dönüşmemeli. Yol Erkan kurullarında ‘’Yol Sürenindir’’ ilkesi geçerli olmalıdır. Dara duran hesap veren, ortak akla dayanan ilişkileri yaratmamız lazım Yolu’muzda DAR en önemli müesseselerden biridir.

Gönülleri birleme zamanıdır. Bu süreçten zinde çıkıp, geleceğe emin adımlarla yürüyebilmemiz için, Alevilik temel değerlerini ortaya çıkarmak ve bu değerler üzerinden yapılanmaya gitmek zorundayız. Bugünü örgütleyip yarını yaşanır hale getirmeliyiz. Yeryüzü(doğa)ve insanlık acı ve zulüm içindedir. Biz bundan sorumluyuz. Çünkü görüyor-duyuyor-hissediyoruz, tanığız. Bizler; sorumluluğumuzu yerine getirmek zorundayız. ‘’Yol cümleden uludur.’’

Yapılan emekleri her kesime ulaştıracak, Alevi toplumunun sağlıklı iletişim araçlarını organize edecek var olan medyayla iletişim halinde bu durumu da aşan ortak medya alanları olmalıdır. Bireysel değil, toplumsal olmayı esas alıp bilginin toplumsal paylaşımı için tüm medya araçlarını kullanmak gerekir.

Dert bizde derman ellerimizde anlayışıyla eşit yurttaşlık mücadelesinde emek ve demokrasi güçleriyle de omuz omuza olmalıyız. Alevi kimlik mücadelesini inkar eden tekçi ve baskıcı siyaset ,salgını gerekçe göstererek hak gasplarına yönelmiş bulunmakta. İşsizlik ve yoksulluk, toparlayıcı mücadele ekseninden uzaklaştırmakta. Eşit yurttaşlık ve demokrasi mücadelesi Alevi kimlik mücadelesinden ayrı değildir

Sivas katliamından sonra tepki örgütlenmesiyle Yol ’un ilke ve esaslarına göre yapılanarak örgütlenemeyen Alevi kurumları artık hangi anlayışı savunduğu neyi yapacağını bilir bir örgütlülüğe dönüşmek zorundadır. Bu durumu daha fazla görmezden gelmemeliyiz. İnancımızın içinin boşalmaması, manadan uzaklaşmaması için planlı programlı hedefi olan, liyakat ve ortak akla önem veren yapılanmanın çabalarına ivedilikle başlamalıyız. Alevileri bekleyen tehlikeleri önlemenin yolu  Alevi meclisleri kurmaktan, önlem almaktan geçmektedir.

Kurumlarımızı; Üyelikten, temsili yete, seçimlerden tüzüğe, şeffaf, hesap verilen, demokratik, karar mekanizmalarının yerelin inisiyatifinde olduğu birbirini ötekileştirmeyen Alevi kurumları haline getirmeliyiz. Viyana da yapılan 1. Avrupa Alevi Konferansıyla atılan bu adımın geliştirilip tüm kurumlarca yaygınlaştırılarak ortak akla dayanan, birlikten güç alan yapılaşmaya dönüşmesi ve kalıcı hale getirilmesi gerekmektedir. Alevi kurumlarımız, bu haliyle inandırıcılıktan uzaktır. Kapsamlı bir değişikliğe ihtiyaç vardır. Seçimi değil, birbirimizi kazanmalıyız. (Birbirimize bir nazarda bakmayı bilmemiz gerekir.)    İnisiyatifin yerel meclislerde olduğu kurumlaşma ile sorunlar yerinde büyümeden  çözülecektir. Yerel derneklerden Bölgesel Federasyonlar oluşturulup, Bölgesel Federasyon başkanlarından oluşan Konfederasyonlaşmaya gidilmelidir. Avrupa örgütlülüğü ile birlikte dünya çapında bir güce dönüşmek mümkün. Gerçeğe Hü.

Efe Engin

İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?