Ceset Diktatör Üzerine Aforizmalar

Ceset Diktatör Üzerine Aforizmalar

Şehrin (cité,madine) geleceği kliniktir.

– Ötekini dışlama.
– Sonucu kendine bağlamak, el koymak.
– Görünürlük tiraniktir. Şeffaflıkta bakma, nazar, görme yoktur. Şeffaflık kendi kendini görünmez kılmaktır. Camdan bakınca camı göremezsiniz. Camın arkasındakini görürsünüz. Şeffaflığı göremezsiniz.
– Mümkün ve uygun olmak. Yerindelik. Yasaya uygunluk henüz yasaklanmamış olmaktır. Zira yasa ve yasak aynı köktendir.

– Dikeylik ve yataylık-vertikal-horizontal. Hangi hallerde bunu yaşar insan? İbadet? Kişinin yıkılması. Sistemin abad olması.

İyinin adına, iyilik adına ekonomik pazarlık yapmak hayatı sayısallaştırmaktır.Gereksiz tasarruf!

Halk, millet, ulus, ; yönetilen sonsuzluğun öteki adıdır. Sonsuza dek yönetme ye işaret eder. Yönetici kendini dev aynasında görür. Gördüğünü sanır. Aynada görünen esasen bir cesettir. Kendi cesedini aynada gören yönetici diktatörleşir. Diktatör nutuk atan bir cesettir.

Bölünmek taklittir. Kendini taklit. Bölünmüşlük sahiciliği yok eder. Yarılmak değildir. Yarılma bütünün ikiye ayrılması. Yarımlık. Bölünerek bir çok devlete dönüşen imparatorluklar vardır. Bu devletler birbirilerini kopyalarıdır. Kendi değildirler. Özgürleşmiş kölelikler değillerdir. Bölünmüş köleliklerdir.

Cehalet ve delilik ötekine mal edilerek diktatörlük haklı kılınır. Öteki kirletilir.

İtiraz edenlerin mantık karesinde hangi sosyal statüde olduğu önemlidir ve net olmalıdır.

Dikeylik-yataylık bileşimi tersine piramide işaret eder. Ezen piramit. Tersine iki piramit Süleyman’ın mührüdür. Mühür bir iktidar ve baskı aracının sembolleşmesi.
Yatay-dikey çelişkide sahte uyuma işaret eder. Süleyman’ın adaleti çelişkinin uyumudur.

Barışım, varışım, neant (yokluk, yokluğun yokluğu, abis, kıyamet vs) başlangıç gibi anlaşılsa da neant bir megalomanik söylevdir.
“Bana itaat etmezseniz felaket olur” zırvası buna işaret eder.
Evet ve hayır arasına kalmak, yanlış doğru arasında kalmak, kıyamete işaret eder. Toplumsal bir acı çekme halidir.
Kitlesel sahtekarlık, kitlesel yalan, kitlesel helak.
Diktatör buna inandırır. Yoksa kendisi yok olur.

İnsest ve sapkınlık teorileşir,çıkarsallaşır. Hem kutsal açıklama ile meşrulaştırılır hem de kontrol dışı olursa çok ağır cezalandırılır. Cezaya ilahi, kutsallık yüklenir. Şeriatın kestiği parmak meselesi buna işaret eder. Devletin, sistemin kontrolünde her şeyi yapabilirsiniz. Yolsuzluk yapabilirsiniz, katliam yapabilirsiniz, çocuklara tecavüz edebilirsiniz, kadınları katledebilirsiniz, başkasının hakkını elinden alabilirsiniz. Yeter ki sistemin, devletin kontrolüne yapın. Sistemin, devletin kontrolü altında yapılan her şey devlete ve sisteme hizmet eder. Bu yapılanların iyi, kötü, haklı, haksız vs. olması gerekmez. Suç zararlı olan değildir. Suç önceden sistem tarafından cezası belirlenmiş kontrol dışı eylemdir. Yürümek suç değildir ama bir itiraz içeren, kontrole gelmeyen yürümek suçtur. Devlet suç üretme aracıdır. En büyük suç sistemin kutsallığına karşı yapılan eylemdir. Buna düşünce de dahildir. Bunun dışında kalan suçlar “adi” suçlar denerek meşrulaştırılır. Adi sıradan demektir. Yani hoş karşılanabilir denmek istenmiştir. Tecavüzcü sıradan suç işlemiştir ama emeğinin karşılığını istemek için yürüyen işçi büyük siyasi suçludur. Sisteme karşı yürümüştür.

Cesetler canlılardan korkarlar. Canlılar yürüyünce ceset-diktatör-devlet-sistem sarsılır ve kendini korumaya alır. Her diktatör kendisini Tanrının bir lütfu olarak görür. Onlar sürekli işbirliği içindedirler.

Vakıf Çağın

İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?