BÜTÜN YAPAY HASTALIKLARIN PAN ZERÎ HUMANÎZM DÎR !

BÜTÜN YAPAY HASTALIKLARIN PAN ZERÎ
HUMANÎZM DÎR !
Ömrünü uzatmak için bütün ikdidar ve güç merkezlerinin kullandığı argüman, milliyetçilik, dincilik, ırkçılık ve şovenizmidir.
Hak ve hakikatin yolunda herşeyi sorgulayan ve yargılayan insanın önü, geçmiş tarihlerde olmadığı kadar yaşadığımız çağda önü açık ve bir o kadarda olanak, imkanları ‘na sahiptir.
YENÎ HUMANÎZM = insanı bütün gölge ve hakimiyetlerinden kurtarmaktadır.
En iyi insan yaratma, temel ideolojik işlevdir.
Eskinin tüm ideolojik işlevleri hep tanrı, totem, kahraman, cin, şeytan melek gibi insa dışı varlıkların yaratılmasına ilişkindir.
Bunlar aslında ideolojik egemenlik araçları olarak, insan zihninde, köleci etkiyi yaratan ilişkilerin başında gelmektedir.
HUMANÎZM in insan bayrağında tüm bu yapay varlıklar yatsın makta ve en yüce değer olarak insanın ve onun temel özellikleri konulmaktadır.
Îlk defa kapsamlı ve yeni toplumu etkisi altına alan özgür insan merkezli bir bakış açısı egemen olmaya başlamaktadır.
Însan artık hazır dogmalara ve tanrılara tutsak ve kul edilmek yerine onlardan koparılmakta ve öz irdasiyle kendini eğiten ve yaratan bir kimliğe sahip kılınmaktadır.
Zihninde bağımsız ve yeni düşüncelere açık bir düşünce tarzı hâkim olmaktadır.
Duygularıyla istediği renkleri,sesleri, tatları, sıcaklığı seçmekte = günden güne çorak olmaktan kurtulan ve büyüleyici bir anlama yol açan dünya imgesine açılmakta ve buluşmak taşır.
Egemenlerin insana kapattığı dünya tüm ihtişamıyla yeniden doğmaktadır.
Doğanın her anı ve her tarafı esrarlı görünümüyle keşfedilmeyi bekleyen yaşam alanıdır.
Yaratıcılığı tanrı işi olmaktan çıkarıp bir insan özelliği haline getiren öz güven duygusu yerleşmektedir. Însan artık kendi kaderini kendi si tayin edebilecek bir döneme girmektedir.
Binlerce yıl hep dışarıdan başka güçlerin çıkarları için yönlendirilen insan, artık kendini bizzat yönetmek isteyen yetkinliğe ulaşmaktadır.
Însana yönelik bütün maskeler yırtılmakda, oyunlar bozulmakda ve kendi kendisinin efendisi olabilecek dönem açılmaktadır.
Sevgi ve hümanizm temelli insanı merkeze almayan tüm sistem ve yönetimlerin sonu tirajedi olmaktan öteye gitmemiştir, gitmezde.
Kemal Cenik.

İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?