Tanıktır türkülerimiz, sanıktır Aşık Şah Turna

Turna Sesi Ozan ŞAHTURNA Ozan ŞİAR
TANIKTIR TÜRKÜLERİMİZ
Sevgili Dostlar, Sevgili Canlar…
Gah, anaç (doğurgan) bir ana sesi, gah mazlumların nefesi olarak seslendik!
İnleyen sazımızla, yürekleri okşayan sözümüzle. İnsanlık yolunda direncimiz, ödenen ağır bedellerde erincimiz kavrulan yüreklere su serpmektedir…
Dostlar, ‘ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz’ misali; geçmişimiz ve halihazır yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. Yakıcı gerçekler karşısında, ağzımıza fermuar çekmedik, salyangozlar misalili büzülmedik
Çağımızda, en çok gereksinimi duyulan, sevgi, hak, adalet, paylaşım ve barış gibi kutsal kavramların salt soyut lafazanlığını yapmadık. Yaşattık,’Yaşayamadığımız evrende!’
Zaman ve mekâna bağlı kalmadan var olan sanatçı, yazar eserinin arkasında durandır. Eserinin önünde olan ve adı eserinden büyük sanatçının yazarın büyüklüğü yaşadığı süre ile sınırlıdır. Şimdi, saz, söz ve öz diyerek, kültür, sanat ve dostluk bahçemizden yapıtımızdan bir demet sunalım sevgili dostlara, insanlığın sesini yüreğinde duyumsayalanlara…

Tanıktır Türkülerimiz
Anadolu’mdan beslenir
Ovadan dağa yaslanır
Bütün dünya’ya seslenir
Tanıktır Türkülerimiz

Barış türküsü’nün dili
Dostluk bahçesinin gülü
Kerem’le-Aslı’nın külü
Yanıktır Türkülerimiz…

Yunus, PirSultanlar ezel
Umudu, sevdası güzel
Deyiş, barak, hoyrat, gazel
Yayıktır Türkülerimiz

Allı turnam kanat açar
Katar katar dosta uçar
Karanlığa ‘ışık saçar’
Ayıktır Türkülerimiz

Sevdasını etmez Pazar
Türkülerle tarih yazar
Ummanı deryayı gezer
Kayıktır Türkülerimiz

Şah Turna, çiçekler takar
İnsan yakmaz ‘deyiş` yakar
Fırat, munzur coşkun akar
Sanıktır Türkülerimiz
KANIKTIR; YANIKTIR; SANIKTIR TÜRKÜLERİMİZ!
Söz ve Müzik: Ozan Şahturna & Ozan Şiar
Sevgili Dostlar, evet yanıktır, tanıktır ve sanıktır türkülerimiz. İnsan yakmadık, can yıkmadık. Maşukların, yavukluların ellerine kına yakar gibi, ezgi besteledik, türkü yaktık umut, sevda türkülerimizde..
Karanlığa Mum Yakmak:
Bilindiği üzere insan olabilmenin ön koşulu, karanlıklara ışık tutabilmektir. Eğrilik, büğrülük nerede olursa olsun; karşı olmak, tavır almak gerekir. Tabi, bu ulvi erekler için haykıran koca yürek ister. Bazı, sözde aydın-demokrat etiketli kimseler var ki; sadece karşı tarafın kirliliğine karşı çıkar; ama kendi safındaki kirliliklere dokunmaz.. Zira, bir tarafın kirliliğine yaslanarak, belli kariyerlere ulaşmak,bir takım rantlar elde etmek telaşındadırlar. Ödenen bedellerin rantına konmak için sıra kapmaca oynarlar. Çelişme ve çatışmalardan medet umarlar! Oysa, gerçek sanat ve kültür erbabı; dotluk, sevgi ve kardeşlik bahçesine su taşır…Kimi ‘fikirsiz fikir adamları’ ve ‘sanatsız sanat kesimi’ çözüm ve fikir üretmek yerine, çığırtkanlık gibi kolay simsarlığı tercih ederler. Ama, nafile, gerçek aydın ve demokrat olmanın ‘olmazsa olmaz‘ koşulu:
Her türlü kirliliğe karşı koyabilme yürekliliğini gösterebilmektir! Neme lazımcılıktan ırak durabi
len, gerektiğinde suya ve sabuna dokunmaktır. Ki, kendi safındaki karanlıklara karşı da mücadele etmek, ışık tutmak gerek. Kirlilikler sarmalına karşın, suya sabuna, dokunulmalı…
Zira, Suya ve sabuna dokunmayan kirli kalır!
İnsanlıkta ve Demokratlıkta çifte standart olmaz.. Kirin ak’ı olamaz. Her tarafta, her safta, kirli kirlidir.
Kardeşlik, Dostluk, Paylaşım, Barış:
Yer küremizde, nimetlerin, zenginliğin ve refahın yüzde seksenine, ’yüzde yirmi gibi bir azınlığın’sahip olduğu.Yüzde yirmisi ile yüzde seksen çoğunluğun hapsedildiği bölüşüm adaletsizliği gibi. Dahası, Kadınlarımız, manevi, ekonomik, sosyal, cinsel ve kültürel olarak ezilmişliğin ve sömürünün kıskacında. Gün’süz günlerini kutlarlar sözümona.
Ne mutlu insanlığa bir eser, ser bırakanlara, gerisi, beyhuda uğraştır, laf-ı güzaftır!
Halkların kardeşliğinden çıkarı bozulanların, kirli ve onursuz yaşamlarını, kan ticaretine, Halklar arasındaki düşmanlıklar üzerine kuranların oyunlarını boşa çıkarmalıyız. Kirli dünyalarını bina ettikleri lağım taşlarını sarsmak sorumluluğu ile karşı karşıyayız. Ki, özgürlük ve kardeşlik bahçesindeki güller, kanla değil; dostluk ve barış çeşmesinden akan sularla sulansın!…
Yunus, Mansur, Ahmet Arif, Pablo Neruda, Nazım’ların ve daha nice dostluk, sevgi, direnç kervanı yolcularının kardeşlik, özgürlük halaylarında, el ele, bel bele mendil salladığı bir yaşama merhaba diyerek…
Sevgiyle, türkülerle, şiirle kalın, umudunuz solmasın sevgili dostlar…
 Türkü Ana Ozan Şahturna Ozan Şiar Ağdaşan
ŞAHTURNA Kültür Sanat Evi www.sahturna.com

Köşe Yazıları
İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?