Peyzaj Düzenlemesi Adı Altında Munzur Gözlerinin Tahrip Edilmesine Hayır!

Peyzaj Düzenlemesi Adı Altında Munzur Gözlerinin Tahrip Edilmesine Hayır!
13 Ağustos 2020 Alevi Haber Ağı

Munzur Koruma Kurulu ile DEDEF Peyzaj düzenlemesi adı altında Munzur Gözlerinin tahrip edilmesine ilişkin ortak bir basın açıklaması yaptılar. Dersimli iki kurumun yaptıkları basın açıklamasının tam metni şöyle:
”Tunceli İli, Ovacık İlçesi, Ziyaret Köyü sınırlarından doğan ve Munzur Nehri’nin kaynağı durumunda bulunan Munzur Gözeleri, 17/07/2003 tarihinde Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 1. Derece Doğal Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.
Gerek Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve gerekse de 728 sayılı İlke Kararı uyarınca 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsüne sahip Munzur Gözeleri’nde bitki örtüsü, topografya, silüet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmaması gerektiği halde 02/06/2020 tarihinde İhalesi yapılan “Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” ile 1. Derece Doğal Sit Alanı sınırları içinde ve korunma alanında çeşitli yapı üniteleri inşa edilmesi öngörülmektedir.
“Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” Munzur Vadisi Millî Parkı’nın temel kaynak değeri Munzur Gözeleri ve çevresinde uygulanmak istenmektedir. Anılan Proje kapsamında; Çadır Kamp Alanları, Hayvan Kesimhanesi, Tuvalet, Otopark, Büfe, Stand Alanları, Yürüyüş Parkuru gibi yapılar planlanmaktadır.
Munzur Gözeleri, Munzur Nehri’nin kaynağıdır. Ve sadece Munzur Nehri’nde habitat bulunan “Salmo munzuricus” isimli endemik Alabalık türü bulunmaktadır. Anılan Alabalık türü Munzur Gözeleri ve yakın yerlerde sazlık alanlarda yumurta bırakmakta olup Munzur Gözleri ve çevresinde insan etkileşimini arttıracak yapılar öngörülmesi Alabalık türünün habitat alanlarına zarar verecek ve türün neslinin yok olması dahi gündeme gelebilecektir.
Munzur Gözeleri’nin kaynak bulduğu Ziyaret Köyü ve devamında (Ovacık İlçesi Merkezi dahil) 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince kurulması lazım gelen Biyolojik Atıksı Arıtma Tesisi kurulmamıştır. Bu bakımdan Munzur Nehri’nin kaynağından itibaren insan etkileşiminin arttırılmasına dönük Proje yapılması da hukuka aykırıdır.
Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” İhalesi yapılmadan evvel 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği gereğince ÇED süreci işletilmesi ve projenin çevresel etkilerinin analiz edilmesi gerekirken ilgili süreç işletilmemiştir.
Munzur Gözeleri Rekreasyon Projesi” İçme ve Kullanma Suyu Kaynaklarının korunmasına dair mevzuat hükümlerine aykırıdır. İhaleye konu projede planlanan yapılar için Mevzuatta belirtilen koruma mesafeleri dikkate alınmamıştır.
Munzur Gözeleri, Alevilik açısından kutsal bir ziyaretgâhtır. Bölgenin doğal dokusu binlerce yıl korunmuştur.
Alevi– Kızılbaş inancı için kutsal bir mekan olan Munzur Gözerlerinde hayata geçirilmeye çalışılan Peyzaj Projesi inancımıza, kültürümüze ve hafızamıza müdahale ile eş değerdir. Munzur Gözelerindeki Peyzaj projesi ile doğal bir inanç merkezi özünden koparılarak mesire ve ticaret alanına çevrilmek istenmektedir. Dersimliler için kutsallığı olan inanç merkezlerine ve topraklarına büyük şirketlerin sokulması bu alanların ihaleye verilmesi yanlıştır ve kabul edilemez.
Bilimsel raporların hiçe sayılarak, yapılmaya çalışılan bu proje yaşam alanlarımıza yönelik bir yıkım projesidir.
Gözeler, Ziyaret alanımızdır! İnancımıza tahammülü olmayanlar orayı düzenleyemez.
Halkın, kanaat önderlerinin, ekoloji hareketlerinin, demokratik kitle örgütlerinin görüşleri, rızalığı alınmadan Munzur Gözelerine yapılacak herhangi bir müdahaleye izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz.
Gelinen aşamada Munzur Gözeleri havzasının korunması için mevzuatta belirtilen tüm tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda Gözelere 1. derece Doğal Sit Alanı’nı olduğunu belirtir tabela konulmalı, alandaki Alan Koruma Kılavuzu istihdam edilmeli, Munzur Gözeleri inançsal ritüeller icra etme dışında insan etkileşimine kapatılmalıdır. Tuvalet gibi yapıların bilimsel açıdan en uygun alana yapılması gerekmektedir. Sit alanı ve koruma alanının olduğu gibi kalması, doğallığının bozulmadan yapılması. Ziyaret, Yeşilyazı, Ada ve Koyungölü Köylerinin atıklarının arıtma sisteminin oluşturularak alan dışına taşınması gerekmektedir. Sit alanı içerisinde bulunan metruk yapının vb yapılarının kaldırılması gerekmektedir.
Peyzaj Düzenlemesi Adı Altında Munzur Gözlerinin Tahrip Edilmesine Hayır!
Munzur Özgürdür, Özgür Akacak !”

Haber
İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?