BAĞIMSIZLIK MI ÖZGÜRLÜK MÜ

BAĞIMSIZLIK MI ÖZGÜRLÜK MÜ ?
Yüzeysel bakıldığında her iki kavramın aynı olduğu düşünülse de, ikisi arasında yerine göre farklılıklar bulunmaktadır. Ancak birbirinden koparılmayacak ilişkileri vardır.
BAĞIMSIZLIK
Evrende hiçbir şey diğerinden bağımsız değildir. Her şey bir birine bağımlı ve ilişkilidir. Mutlak bir etkileşim içindedir. Dünya da var olan her şey dört ana unsur olarak adlandırılan ATEŞ, HAVA, SU ve TOPRAK bütünlüğünün sistemli iletişimi ile mevcuttur. Şekil değiştirir. Biçim değiştirir. Yer değiştirir. Ancak bu kural değişmez. Bu doğal döngü de bağımsızlık yoktur.
Sosyal yaşamda da evrende olduğu gibi bütün canlılar yaşam için birbirinden beslenir. Koloniler, guruplar ve toplumlar içerisinde her canlı birbirine yaşamsal ve kopmaz bir bağ ile bağlıdır.
Siyasal yaşam da bu doğal ilkeden bağımsız değildir olamaz. Buradan hareketle Dünya insanlığına dayatılan Ulusal, Bölgesel bağımsız söylemleri ve dayatmaları, toplumu zapt u rapt altına alma hevesindeki tekellerin ve emperyalıst çıkar çevrelerinin aldatmacasından başka bir şey değildir. Günümüzde bu temelde kurulmuş “DEVLET”lere baktığımızda, ister ulusal ister bölgesel olsun hiçbir Devlet bir diğerinden (yaşamsal, üretim, tüketim ve değişim zorunluluğundan dolayı)
bağımsız değildir. Bütün devletler bu anlamda birbirine ihtiyaç duyar ve bağımlıdırlar. Buradan bakıldığı zaman Bağımsızlık bir hayal ürünüdür.
Amaç ayrıştırma üzerinden çıkar iktidarı savaşıdır. Totaliter rejimler, otokrasi, Bürokrasi, faşizm gibi uygulamalar bu anlamda doğal değil yapay felsefelerdir.
ÖZGÜRLÜK
• Özgürlük bireyseldir. ancak başıboşluk değildir. Bireyin doğal ve yaşamsal bağımlılık kuralları içerisinde kendini hiçbir dayatmaya mecbur görmeden, kendi iradesi, aklı ve mantığı ile varlığını sürdürme hakkı dır. Bütün toplumsal organizasyonlar (Komün, İktidar,Devlet) bu ilkeyi uyguladıkları sürece, toplumsal yaşam barış ve ortak yaşam vücut bulabilir.
RIZA ŞEHRİ YAŞAMI
Yukarıda belirtilenlerden hareketle, bazılarınca “Ütopya” olarak da değerlendirilse Rıza şehri yaşamı en ideal yaşamdır. Asla bir ütopya değildir. Kadim Alevi yaşamında Alamut kalesinde, Divriği kalesinde, Ahi Evran yaşamında uygulanmıştır. Günümüzdeki İMECE bir Rıza şehri misali ortak paylaşım kültürüdür.
Alevilik de bunun için Devlet ve İktidar yoktur. Olamaz. Esas ilke özerk, Özgün, Özgür Konfederatif, İKRAR’lı ortak yaşamdır.
AŞK İLE )
27.06.2020 Süleyman DEPREM (yeksani)

Şiir
İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?