ZAMANIN RUHU 

ZAMANIN RUHU

Zamanın ruhunu yakalayarak, bunun üzerinden kendini yeniden, yapılandırma durum, görev ve sorumluğuyla karşı karşıya olan türümüz insanlığının, tarihi keskin bir virajındayız.

Tarihsel gelişimin birikim ve bilimsel bilgi gerçeğinden hareketle = hiç bir yalana baş vurmadan, insanları içinde yaşadığı dogmatik kozalarından ve kalıplarından çıkarıp dünyayı ve içinde bulunduğu durumu doğru anlamalarını sağlamak hayati bir önem ve öncelik bütünlüğü, ön görüsü ZAMANIN RUHUNU yakalamak, YAŞAM algısının kaynaklarıyla buluşması, moral, motifasyon ve enerjisiyle açığa çıkan bir YAŞAM mı anlamlı ve değerli hale getirmesiyle mümkündür.

Yarım asırdır temellerimin atılarak, hazırlığının yapıldığı, neo-liberal ekonomik-siyasal, politikalarla kaotik ve KIRİZ ler içerisin de, çıkmaz ve çelikli çatışmalarla gelinen dünyamızda = küreselleşmenin babası olan küresel sermayenin tanrısı para, peygamberi tüketim, tapınağıda büyük alış veriş merkezleri olarak, doğa ve insanı öteleyen, kâr ve kazanma hırsına ve hırsızlığına dayalı olması sonucu,
Dünyanın ekolajik dengesinin bozulması, gelir dengelerinin alt-üst olmasını’nı da beraberinde getirmiştir.

Doğasından ve doğal yapısından koparılarak, büyük metropol, mega merrkezler de istiflenerek YAŞAM alanları nın daraltılıp nefes alması dâhi sorun haline getirilen insan, doğal üretim yapısından koparılarak endüsriyel üretimin içinde kaybolması ve bir tüketim aracına dönüştürülmesi, sistem tarafından ağır taşınamaz bir yük haline geldiği, bu yükü hafifletmenin yol ve yöntemlerinin devreye sokulduğu bir aşama.

Ve Corana VİRÜS gerçeği.

19, cu ve 20 yüzyıl gerçeğine damgasını vuran, ağır sanayi, ağır militarist ordular ve ağır SAVAŞ araçlarının ( silah sanayisi ) yükü ve külfetli maliyeti yükünün hafifletmesi arayış ve çalışmalarının sonuçu, 21, yüzyıl ‘ın bilimsel-teknik gelişimi, ağır, hantal ve külfetli yapısından kurtulmayı beraberinde getirmiştir.

Birinci ve ikinci DÜNYA SAVAŞI larının ağır yıkımı, enkazı, vahşet ve dehşetini, insanlığın bir daha bunu kaldıramayacağını, yaşadığı tatihsel bilinç ve tecrübenin sonuçu kabullenilmeyecegi,gerçeği ve durumu sistemi farklı arayışlara sürükleyerek, üçüncü DÜNYA SAVAŞI’nı bölgesel SAVAŞ larla kendisini yaşatıp, bunalımını aşma durumları ‘da yetersiz kalmıştır.

En son bölgesel savaşın, üçüncü DÜNYA SAVAŞI ve SON durağı ORTADOĞU bu gerçekliği bütün derinlemesine ve kapsamına, tüm vahşeti ve dehşetiyle dünyanın öncelikli gündemi gerçeğiyle göstermiş ve orta yerde durmaktadır. ( ayrı bir değerlendirme konusu )

Yine 20, yüz yılın gerçeğin de ortaya çıkan, 21, yüz yılında da büyük çoğunluğunun varlığını koruyarak sürdürme çabasın da olan, uluslararası kurum ve kuruluşları nın içinin boşaltılması, hizmet ettiği amaçlarının anlamsız ve işlevsiz hale getirilmesi ( NTO, AHIM ve evrensel insan hakları, evrensel hukuk normları) vb.

Bütün bu çelişki ve çıkmazlarında, KAOS ve KIRİZ’in acmazın ‘da ÇÖZÜM arayan ve bir cok gelişmelere gebe olan sistemin ve insanlığın,
Corana VİRÜS neşeleriyle, sezeryanla erken bir doğum yaptırıldığı gerçeğiyle karşı karşıya yız.

Bu doğumun acısıyla kıvranan, şokuyla dehşeti içerisin de, neyle karşı karşıya olduğunu anlamaya çalışan, en az kan kayıbı ve zararla bu durumun içinden çıkmaya çalışılan bir durum gerçekliği yaşanmakta dır.

Anası neo-liberal politika ve ekonomi.
Babası bilimsel-teknik cağın dijital çarpıcılığı, hızı ve çekiciliği.

Hoş geldin yeni DÜNYA.

Dünyaya gelen bu çocuğun feryat ve çığlıklarıyla dünyaya gelişi, karekteri ve tüm özelikleri, cinsiyeti bilinmesine rahmen, sır gibi saklanarak nazardan korunma, gözlerden uzak tutulmaya çalışılması, beliki VİRÜS neşeleriyle yapılan sezaryan ameliyatının anlaşılmasının önüne geçmek, acısının hafiflemesini beklemek ve sonuçlarından elde edilecek güç merkezlerinin konuşlanmalari ve dengelerini beklemek.

Hiç BİR ŞEY ESKISI GIBI OLMAYACAK.

Yeniyi cağı açığa çıkaran geçmiş ZAMANIN RUHUNU ve yaşanmışlığı nı, tüm yönleriyle ve bilinciyle anlayıp yaşayanlar, şimdiki ZAMANIN RUHUNU yakalayıp anlayanlar ve geleceği görüp, kendini buna göre geliştirip dönüştürerek varlığını koruyarak, geleceğe taşıracaktır.

Böylesi bir zamana ve cağa tanıklık etmek, tarihsel bilinç, toplumsal bir görev devrimci bir sorumluluk duyanlar ve yaşayanlar acısından heyacan uyandırıcı = Tarihin mazlumları, SAVAŞ ların mağdurları, adaletsizliğin mahkumları adına tarihi bir fırsat olarak görülüp, degerlendirilmelidir.

Kemal Cenik.

İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?