Özel hastaneler Covid-19 ücreti almaya devam edecek

Özel hastaneler Covid-19 ücreti almaya devam edecek

İktidar özel hastanelere kıyamadı: Özel hastaneler Covid-19 ücreti almaya devam edecek

Dr. Ergün DEMİR – Dr. Güray KILIÇ

Covid-19 salgını nedeniyle birçok kişi kamu ve özel hastanelerde tedavi görüyor. Salgının yayılmasıyla özel hastaneler pandemi hastanesine dönüştürülse de hastalardan ücret almaya devam ediyorlar. Sağlık Bakanı’nın test ve hasta yatış sürecine ilişkin kamu ya da özel hiçbir sağlık kuruluşunun ücret talep edilmeyeceğine dair ifadelerine rağmen özel sağlık kuruluşları hizmet vermeyi sürdürüyorlar. Özel hastanelerin Covid-19 tanısıyla yatan hastalardan ücret talep ettiğine yönelik şikâyetler gün geçtikçe artıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) SUT’ta yapacağı bir değişiklik ile bu duruma engel olması beklenmekteydi. Ancak öyle olmadı. 4 Nisan 2020 tarihli ve 31089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Covid-19 olası/kesin tanılı hastaların özel hastanelerde yoğun bakım sürecinden önce ve sonra serviste yatış sürecinde yapılacak her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil için ilave ücret alınmamasına ilişkin bir düzenleme yapılmadı.

SUT değişikliğinde yoğun bakım tedavisinde sadece pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tedavilerde pandemi bakım hizmeti ile pandemi olgularına yönelik tedavilerde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından temin edilen antiserumlar ile ilaçların parenteral formları için SGK’nın hastanelere ödeyeceği ücrette artış yapıldı.

DEĞİŞİKLİK ÖZEL HASTANELERE YARADI

Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.H (Yoğun bakım tedavisi) numaralı maddesinin altıncı fıkrasında, ‘’Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı) tarafından temin edilen Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B ve E), Botulismus Polivalan Antiserumu (Tip A, B, C, D, E, F, G ), ATC kodu “B01AC, B01AD, R07AA” olan ilaçların parenteral formları ile immünsuprese veya immün yetmezliği olan hastalarda ATC kodu “J02AA, J02AC, J02AX, V03AB34 ” olan ilaçların parenteral formları, ayrıca faturalandırılabilecektir’’ değişikliği yapıldı.

SUT değişikliğinin özeti şudur: Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tüm hastaneler için geçerli olan yoğun bakım tedavisinde, sadece pandemi süresince olası veya kesin Covid-19 pozitif olgularına yönelik tedavilerde hastanelere ödeyeceği ücrette yaklaşık iki kat artış yapıldı.

Özel hastaneler, pandemi hastanesine dönüştürülmesine karşın herhangi bir değişiklik yapılmadığı için Covid-19 olası/kesin tanılı hastaların yoğun bakım sürecinden önce ve sonra serviste yatış sürecinde yapılacak her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil için ilave ücret almaya devam edebilecekler.
Yılardır hastalardan yüzde 200 ve ötesi ilave ücret alan ve ancak şimdilerde pandemi nedeniyle elektif vaka başvurularının azalması nedeniyle gelirleri düşen bazı özel hastanelerin bu pandemi durumunda bile vatandaştan ilave ücret almaları kabul edilebilir bir durum değil.

Pandemi döneminde vatandaşlar can derdine düşerken özel sağlık işletme sahipleri ise maliyet derdinde. AKP iktidarının yıllardır kamu aleyhine destekleyip büyüttüğü özel sağlık sektörü pandemi döneminde bile Covid-19 hastalığına “maliyet” ve “kâr” penceresinden bakıyor.

ACİLEN YAPILMASI GEREKENLER

Vatandaşlara uygulanan prosedür özel sağlık işletme sahiplerine de uygulanmalı.

Yetkililerin yapması gereken, fakat özel hastane sahiplerine yapmakta imtina ettikleri konuları tekrar hatırlatıyoruz;

► Özellikle İstanbul’da kamu hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doluluk oranı artmasına rağmen özel hastanelerin yoğun bakım servislerini kullanmada sıkıntılar yaşanmakta. Pandemi ilan edilen özel hastaneler kamu eliyle hizmet vermeli. Burada görev yapan hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının ücretleri kamu tarafından ödenmeli.

► Yapılacak SUT değişikliği ile sadece pandemi süresince olası veya kesin COVİD-19 pozitif olgularına yönelik tedaviler SUT EK-2/G ilave ücret alınmayacak işlemler listesine alınmalı.

► Sağlık kurum ve kuruluşlarında yaşanan kişisel koruyucu ekipman, hijyen malzemesi dağıtım koordinasyon bozukluğu için “tüm çalışanlar için kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzeme paketi’’ SGk tarafından ‘özel hallerde karşılanan tıbbi malzemeler listesine’ alınmalı ve sağlık çalışanlarına kurum tarafından dağıtılmalı.

► Eğer SUT değişikliği yapılamıyorsa başka herhangi bir konuda çıkartılan bir dizi yazı ve genelge gibi bir an önce aşağıda belirtilen hususlarda genelge yayımlanabilmeli;

HEKİMLERİN İŞTEN ÇIKARILMASINA SON VERİLMELİ

Özel hastanelerin; Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının işten çıkartılmasına ve ücretlerinin kesilmesine, kişisel koruyucu ekipman ve hijyen malzemesi eksik verilerek çalışanlarını korunaksız bırakmasına, olası veya kesin Covid- 19 pozitif tanısı alan yatan hastalardan ücret almasına engel olunmalı.

Haber
İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?