PİR ALİ KOÇAK İLE SÖYLEŞİ 4

PİR ALİ KOÇAK İLE SÖYLEŞİ 4
7.02.2020 Cum 12:32
Mehmet Ali Çabuk:
-Bu Mitoloji Anlatılırken Alevilik mi kurtarılmak istenmiş, yoksa Alevilik Şia’ya mı Bağlamak istenmiş ? Kırklar, her konuda eşitliği, Kadın Erkek eşitliği de dahil edilmek istenmişse de bilerek 17 Kadın 23 Erkek demeleri kadınlara kota koyarak Eşitliği bozmuşlar mıdır?
Pir Ali Koçak:
-Alevilik bir doğa inancıdır. Alevilik batmazki kurtarılsın. Her inanç veya din, bir başka inanç veya dini kendine bağlayarak, bitirmek ister.
Kadın kotası konusuna gelince
Oysa Alev-i likte Kadın – Erkek olmaz, Can olur. Hace Bektaşı Veli derki:
”Erkek, dişi sorulmaz muhabbetin dilinde
Hakk’ın yarattığı her şey yerli yerinde…
Bizim nazarımızda kadın, erkek farkı yok
noksanlık eksiklik senin görüşlerinde” İşte burada cinsiyetçilik yapılmıştır ve buda sadece İslama hizmettir. Bu ayrımcılıkta Alev-i EDEB Erkanına uymaz. Acaba gerçek Kırklar meclisi anlatımı bu mu, yoksa içindeki İslamı, Şiai terimler sonradan mı eklemişler? Kırklar Mitolojisi Hakk Yolu gerçeğine uygun olarak düzenlene bilmesi mümkün mü?
Umarım Canlarımıza yetrince bilgi suna bildim Aşkı niyazlarımı sunarım Aşk ile…
Mehmet Ali Çabuk:
-Cem-evlerinde Oniki Hizmet Ritüellerinin içerdiği sırların gerçek anlamı nedir? Cem İbadeti devam edecek mi?
Pir Ali Koçak:
-‘’Cem-İbadeti devam edecekmi?’’ Sorusuna cevap verelim ki içinde sunulan hizmetlerin oluşumunu Cem yürütürken anlatabilelim. Cem Bir Okuldur, Sorgu Görgü Maydanıdır Pir Divanıdır… İnsanlık Var oldukça Hakk Yolu vardır. Hakk Yolunda Cem en önemli organıdır. Çünkü Kemalete ulaşabilmek ve Devri daim olabilmek için İkrar verdiğimiz yolun Kapılarından geçip Sırlanabilelim. Hava /Nefes, Ateş / Işık / Enerji, Su / Hayat / Yaşam ve Toprak / Sır /Cevher olmadan bunları bilince çıkarmadan yaşamanın bir anlamı olmaz. Bu bilgiyi de okullarda aldığımız gibi Cemlerde Pirlerimizden, Murşidlerimizden alarak Hakk ile Hakk olabilmeye gideriz.
Mehmet Ali Çabuk:
-Mürşid nedir veya kime denir?
Pir Ali Koçak:
-Marifet kapısının Piri/Anasıdır. Mu-ile Reşid birleşiminden oluşan. bir bilge anaya verilen ve Hakk Yolunda ulaşılan kemaletin olgunluğuna varan insandır. Aslında Mu Muharemmden gelen, Ma’ya yani Hakka Varmış bir anaya tutulan yasın bir adıdır. MU= MA= ANA TANRIÇA dır.
Mehmet Ali Çabuk:
-Kadına kutsiyet mi yüklenmiş oluyor?
Pir Ali Koçak:
-Bu Anlamıyla Kadının Kutsiyetinin perçinlenmesidir.
Ana soylu toplumlarda topluluğun aile yapısı anaya bağlı olan kabilelerden oluşmakta idi. Kabilenin nüfusunun çoğalması ile yönetim şekli kabileden bir üst aşama olan KoMun’a geçildi. Komunu sevk ve idare eden bilge analar KoMunla yaşamda Tanrıça olarak nitelendirildi. Bu da ‘’öyle bir anadır, tanrıça olsun’’ Denilmedi. Doğuran, Çocuk bakan, büyüten, hayvanları ecilleştiren, Bahçe işlerini geliştiren, deri ve bitki liflerinden giyim eşyası yapabilen biri olarak toplum içinde saygınlığını artırıyordu.
Ekonomik olarak geçinebilmeleri için, topluluğun güçlü insanları kadın, erkek birlite avcılık ve toplayıcılık yaparken, yaralananlara ananın otlardan ve köklerden ilaçlar yaparak dertlere derman olması onun eczacılığı ve hekimliği Ana tanrıçaya götüren saygınlıklardan bir başkası idi. Yabani tohumları toprakla buluşturup buğday, arpay, çavdar, mercimek gibi hububatları yetştirerek insanlığı avcılık ve toplayıcılıktan tarıma ve yerleşik alanda yaşamaya getiren Ana. Bu Marifetleri ve İnsanlığın daha rahat yaşaya bilmesine yaptığı Hizmetlerle Murşid ( Mu= Ana, Rşid Yani Reşit= Olgun= Bilge ) olma özelliğine kavuşması ve Bilgeliğin de en Üst Makamı olarak Ocak Sisteminde Pirinde Danıştığı bir Uzmandır. İlkeli Komunal, Komun topluluklarda günümüze kadar gelen bilgelik Günümüzde Cinsiyete bakılmadan. Yol Ehli Bilge Her Can Murşid olabilir.
Mehmet Ali Çabuk:
-Böyle bilge bir Can neden postun sahibi olamsın?
Pir Ali Koçak:
-Böyle bilge bir kadının postun sahibi olmaması için hiçbir engel yoktur. Post Bilge Analarındır. Postu bilge Analara teslim etme zamanı çoktan gelmiştir. analarımız buyursunlar Postlarını işgal edenleri kaldırıp kendileri oturmalılar. Günümüzde Ocakzade olmayan her Canda mürşid olmak için kendisini yetiştirmeli…
Mehmet Ali Çabuk:
-Çok teşekkür ederim Pirim. PİR hakkında açıklamalar yapmanızı rica ediyorum. Evet, PİR kimdir, nasıl pir olunur?
Pir Ali Koçak:
– Pir Candır, cinsiyeti olmaz… Pir bilgedir, Hakk Yolunun Hakimi hemde Hekimi olacak bilgiye sahib olan her Can Pir olabilir. Burda bir ocağa bağlı olması aranır. Fakat Ehil Can olabilecek bilgi ve beceriye sahib olan her Can Pir olmaya adaydır. Yeterki Edeb-erkan’a, Hakk Yolu gereklerine uygun yaşamasını bilen biri olsun. Yüzlerce yıldır var olan Ocaklarımızda analarımız ocakların sahibi olmalarına rağmen, özellikle 1400 lü yıllardan sonra, Nakşibendi Şeyhi Balım Sultanın, Hace Bektaş Dergahına Osmanlı tarafinda kayum olarak atanması ile başlayan Hakk Yolunu Yolun dışına çıkarma çabalarına ve diğer ocaklarımıza el uzatan osmanlı memurları Nakşibendi Şeyhleri giderek ocaklarımıza erkeklerin hakim olması için büyük bir gayret içine girmişlerdir. Bu Tarihlere denk gelen Safavi Şeyhleride Anadolu’yu Şiileştirmek için ve bilindik düzmece secereleri ile Ocakta gelen çıkarıcı bir kaç ocakzade bu düzmece secerelerle kariyer sahibi olmak isterlerken,Seyidlik unvanınıda kendilerine bir ek unvan olarak alıp kendilerini Şeyh Haydar’ın soyu ile İmamete yaklaştırarak Muhammed-Ali soyunda geldiklerini düzmece secerelerle ispatlamaya çalışarak kendilerini kandırdıkları gibi, Hakk Yolu-Alev-i liği islama adapte emeya çalıştılar. Analarımız ve kadınlarımızı haremlik selamlığa zorluyarak POSTUNDAN ettiler.
Mehmet Ali Çabuk:
-Bu durumda günümüz Alevi Pirler, bir hak işgalinin mirası/post üzerine oturuyorlar ve meşruiyetleri sorgulanmaz mı?
-Evet sorgulanır ve sorgulanmalı… Kadın hak ettiği yerde olmalı… Semavi dinlerin ve dolayısı ile sınıfsal toplumların suni yapılanmaları doğal seyrine ulaştırılmalı…
Mehmet Ali Çabuk:
-Buyrun… Kaldığınız yerden devam edin lütfen…
Pir Ali Koçak:
-Pir, Böylece Pir olan ananın yerine, Pir olan erkek Seyidler ocak sahibi olarak piyasada türemeye başladılar. Hala bunlara teslim olmayan Ocaklarımızın Analarıda erkek çocuklarını yetiştirerek ve destur vererek Taliblerine göndermekle birlikte, giderek hemen hemen tüm ocaklar ve Ocak Postları erkeklerin vazgeçemediği bir siyasi koltuk halini aldı. Hakk Yolu Gerçeğini bilince çıkarmış ve gerekli bilgiye ulaşmış her Can Pirdir. Ve Cem Yürütmeye ve bağlamaya muktedirdir. Oyle Seyidi Saadet-Evladı Resul olanlar değil, onlar resmen Analarımızın Hakk Yolu Postunu işgal eden ve bunun farkında olmayan kendini kandıran bilgisizlerdir.
Mehmet Ali Çabuk:
-Pirim siz Ali Koçak, Ocakzade misiniz?
Pir Ali Koçak:
-Evet, Baba Mansur Ocağı
Mehmet Ali Çabuk:
-Siz Pirliği kabul ediyor musunuz?
Pir Ali Koçak:
-Hayır, kabul etmiyorum. Ben HİZMET ERİYİM.
Mehmet Ali Çabuk:
-Ama ben size ‘’PİR’’ diye hitap ediyorum.
Pir Ali Koçak:
-Bu ‘’demelerin’’ önünü alamıyoruz. Bizimki kanıksama… Ama tekrar ediyorum, ben HİZMET ERİ olarak kendimi görüyorum. Pirlik çok ağır bir yüktür, herkes taşıyamaz. Pirlik makamını ancak ve ancak toplum vicdanının ortak sesi verebilir…
Mehmet Ali Çabuk:
-Ben şahsen size ‘’PİR’’ demeye devam edeceğim. Bu benim kişisel bakışım. Benim vicdanımın sesi ‘’PİR’’ diye sesleniyor.
Pir Ser-Cem hakkında görüş açıklamanızı rica etsem:
Pir Ali Koçak:
-Cemi yürüten sevk ve idare eden Hizmet sahiblerine ve Ceme katılan Canlara bilgileri ve tecrübeleri ile manevi zenginlik, ferahlık gulbangları, bilgi dolu sunumları ile. Cemde, Sorgu-Görgü yü yürüten burada hakim olup Hakk-Terazisini, Hakkın Binası olan Meydanda doğru tartarak, Ceme katılan Canlarla birlite karar veren ve bu kararların ekseriyetten barış yönünde son bulan ve toplumun barışını sağlayan Bilge Hakimlere Pir dersek yanlış olmaz.
Mehmet Ali Çabuk:
-Buna ‘’halk mahkemesi’’ desek nasıl olur?
Pir Ali Koçak:
-‘’Hak Terazisi’’ engüzel ad, zaten bu ad konumuş. Bence ‘’Hak Terazisi’’ çok da uygun….
01.02.2020/Mehmet ali çabuk.

Köşe Yazıları
İlgili Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü
Open chat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?