BİR PORTALIN ÇIKIŞ HİKAYESİ

BİR PORTALIN ÇIKIŞ HİKAYESİ
Günümüzde kadim inanç Aleviliğin inananları uzun süren sırlı bir uykudan bir bir uyanmaya başlayarak, etrafına bakmaya başladılar. Sırlı uykudan uyanışın şoku şaşkınlık, hayret, tereddütün yanında durumu sorgulama, analiz etme ve kurtuluş için kendi gibi düşünenleri bir araya getirmeye başladı.
İşte yaşadığımız evre. uyananların bir arada toplanması evresidir.
Baskı, horlanma, zulüm ve katliamladan arda kalan Varlığın Birliği İnanlıları kendilerine baskılanan, İslamın Şii atmosferini üzerlerine yorgan yaparak sırlı uykuyla kendilerini gelecekteki bir zamana yatırmışlardı. Ve bugüne kadar bu halde varırken üzerlerindeki sırın,‘‘sır‘‘ değil ‘‘gerçek olduğuna inandırmışlardır Kendilerini geleceğe taşıyabilmek için; saklandı, gizlendi, sırlandı, başka gömlekler giydi, başka donlara büründü. Ancak zamanla tam da asimilecilerin istediği kıvama girmişlerdi…
Aynı zamanda bilim ve tekniğin ilerleyişi toplumsal alt/üst oluşumlar yaratarak, bireyden topluma doğru uyanışları kaçınılmaz kılmıştır.
ÇAĞDAŞ ALEVİ BİRLİĞİ Hareketi, sırlı uykudan bir bir uyananların el yordamı ile birbirini bularak kenetlendikleri bir hareket/topluluktur. Geçirdiği kısa dönem evrede edindiği yüksek bilinç ile geleceğini hazırlama, gerçek özünü yaşama ve yaşatma mücadelesi yoluna girmiştir.
Bu yoldaki Canlar; bilinçlidir, saf ve temizdir, yüreklidir, sevgiyle yüklüdür, barışçıdır, asimilasyon zulmüne karşıdır, paylaşımcıdır, yolları cümleden uludur… ‚‘Hiç bir kişiyi, aileyi, kabileyi, soyu, milleti, dini, mezhebi, tarikatı, hiç bir sınıf ve zümreyi ayrıcalıklı kılamaz.‘‘ ‚‘İkrar ve Rızalık yolun esaslarındandır. ‘’El ele, el Hakka’’ düsturuyla Mürşit, Pir, Rehber, Talip ikrarlarıyla var olmuş bir yapıdır‘‘ Bu yolda Canlarımız ‘’Ölmeden önce ölmeyi’’ yeniden doğmayı, kinden kibirden arınmayı bilen ruh ve enerjiye sahip insanlardır.
‘‘Bu yol sevgi yoludur‘‘ Bu yolda ülke içi kargaşaya yer yoktur. Bu yoldaki Canlar Sevginin evreni kapsadığına inanırlar. Asimilasyona karşı mücadelelerini demokratik yollardan yapma inancına sahiptirler. Bu yolda bölme, parçalama gayesi yoktur, olamaz. Tersine eşit yurttaşlık temelinde barışma- barıştırma, kaynaşma-kaynaştırma vardır. Düşmanımız yoktur. Düşmanı bile yok edecek sevgimiz vardır. Ne zamanki, düşmanımızı sevme erdemine ulaşabilirsek, o zaman ERENLEŞEBİLECEĞİZ.
Sırlı uykudan uyananan Canlar bir araya gelerek, ÇAĞDAŞ ALEVİ BİRLİĞİ adını almış ve bir meclis oluşturmuş ve 21 ilke belirleyerek yola koyulmuştur. Çağdaş Alevi Birliği Hareketinin yön tayinini 21 ilkesi yapar. Bu yolda kendimiz ile toplum arasında temas sağlamak için Facebook ve Whatshapp’ta sayfalar açarak ve SKYPE’de eğitim toplantıları yaparak mesafe aldık. Ancak hızla büyüdüğümüzü ve ortamımızın yetmediğini gördük. Bunun üzerine bir haber portalı ve radyo oluşturmanın kaçınılmazlığını yaşadık. Portalımız test yayınlarına başlamıştır, çok yakında radyomuz devreye girecek. Yurtiçi ve yurtdışı bir bütün olarak ele alınarak çalışmalar örülecektir.
ÇAĞDAŞ ALEVİ BİRLİĞİ HABER PORTALI’nda özenli hareket etmek amacımızdır.Köşe yazılarını önemseyeceğiz. Meclisimizin çok büyük çoğunluğunun sahip olduğu donanım köşe yazıları yazmaya yeterlidir. Bu konuda sıkıntımız yoktur. Alevilik Felsefesi, tarihi, ulularımızın yaşam ve yaşanmışlıkları, edeb-erkan konularını üstün bir tarzda işleyecek yeterli Canımız vardır. Asimilasyona karşı mücadelede yol göstericilik, tavır ve durum almada analiz ve tespitlerden kavramsal sonuçlara ulaşacak çalışmalarımız okuyabileceksiniz. Pirlerimizin saha ziyaretlerini, edebi tarzda işlenmiş röportajlarımızı sizlere beğendirebilmek için titiz çalışacağız. Çalışmalarımız Canların çoklu katılımı ve rızalık esaslı olacak,ürettiklerimiz Alevice kokacak.
İkrar verdik portalımızı elele birlikte kutsi emeklerle üretmeye ve sizlerle paylaşmaya…
Xızır yardımcımız ola
Aşk ile
01.02.2020/mehmet ali çabuk

İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?