SES: Toplum sağlığı ve sağlık emekçilerinin sağlığı ve güvenliği için önlem alınmalı

SES: Toplum sağlığı ve sağlık emekçilerinin sağlığı ve güvenliği için önlem alınmalı
SES Genel Merkezi yaptığı açıklamada,
“Toplum sağlığı ve çalışan sağlığı ve güvenliği açısından çeşitli önlemler alınmalı” dedi, yapılması gerekenleri sıraladı.
SES Genel Merkezi tarafından koronavirüs vakası ile ilgili yapılan açıklamada “Virüsün ülkemizdeki seyri göz önünde bulundurulduğunda toplum sağlığı ve çalışan sağlığı ve güvenliği açısından çeşitli önlemler alınmalı” denildi.

Tüm enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi koronavirüs salgınında da bağışıklık sisteminin güçlü olmasının ana belirleyici olduğu belirtilen açıklamada; “Kötü beslenen, daha kalabalık ve kötü barınma koşullarında yaşayanlar, aşırı çalışan ve dinlenme olanağı olmayan insanlar enfeksiyonlara karşı daha savunmasızdır. Tüm bunlara sağlık hizmetlerine erişimi de eklemeliyiz. Önlemler konusunda mutlaka altını çizmemiz gereken, önlemler konusunda olanaklara sahip olma gerçekliğidir. Toplumun tüm kesimleri için sıralanan önlemleri yaşama geçirecek olanaklara sahip miyiz? Olanakların yaratılması konusunda kamunun (devletin) bir an önce devreye girmesi gerekmektedir. Özellikle riskli grupların beslenmesi, barınma koşulları başta olmak üzere yaşam koşullarını güçlendirme öncelikler arasında yer almalıdır” denildi.

TOPLUM SAĞLIĞI YÖNÜNDEN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Fazla mesailerin kaldırılması,* Besin takviyesi (mahallelerde mutfakların açılması, ücretsiz yemek veya gıda dağıtılması)
Besin maddeleri başta olmak üzere temel tüketim maddelerinde KDV’nin sıfırlanması,
Kârları azalan işverenlerin takviye yerine yoksulluk sınırı altında ücret alanlara en azından bu dönem içinde yoksulluk sınırının üstünde gelir takviyesi yapılması,
Dezenfektan, alkollü kolonya, maske vb. sıralanan önlemlerin ücretsiz sağlanması,
Kötü barınma koşullarında yaşayanların boş evlere, tatil sitelerine yerleştirilmesi,
Kreş, ana okul ve ilköğretimin ilk kademelerinin tatil edilmesi,
Küçük çocuklara sahip ailelerin ücretli izine çıkartılması,
Toplu yaşam alanları, toplu taşım ve benzerlerinde dezenfeksiyon sıklığının artırılması,
İşyerlerinde hijyenin sağlanması, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin artırılması,
Ücretli izin ve hastalık izni haklarının kullanılması,
Isınma olanaklarının artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması, yakıt ya da maddi destek verilmesi,
Temiz içme ve kullanma suyunun sağlanması
Sağlık sisteminde gerçekleştirilen neoliberal reformlara bağlı her türlü olumsuzluğun salgın sırasında daha da artacağı vurgulanan açıklamada; “Maliyet-etkinlik adına yapılan düzenlemeler (az sayıda kişi ile çalışma, aşırı yoğun çalıştırma, işe uygun kişi çalıştırmama vb.) ve işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin maliyet olarak görülmesi nedeniyle dikkate alınmaması, yetersiz ve düşük kaliteli malzeme kullanımı hem sağlık çalışanlarının sağlığını hem de toplum sağlığını olumsuz etkilemektedir. Covid-19 salgını gibi hasta başvurusunun arttığı dönemlerde bu sorunların devam ediyor olması hastalığın kontrolünü zorlaştırma bir yana daha da artırma potansiyeli taşımaktadır” denildi.

İŞİN GÖRÜNMEYEN YÖNÜ: SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI
Koronavirüs ile ilgili yapılan açıklamalarla alınan önlemlerin kamuoyu ile paylaşıldığı ancak bugüne kadar açıklanan önlemler içerisinde sağlık çalışanlarının durumuna ilişkin yeterli açıklamalar yapılmadığı ifade edilen açıklamada; “Oysa sağlık emekçileri için özel önlemler alınmalıydı. Çünkü biliyoruz ki hastalıkla mücadelede önemli bir yerde duran, ama aynı zamanda en fazla riske maruz kalacak olanlar sağlık emekçileridir. Çin’de, İtalya’da, İran’da hayatını hasta iyileştirmek için kaybeden onlarca sağlık çalışanı bu gerçeği bir kez daha ne yazık ki tüm dünyaya gösterdi” denildi.

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN ÇALIŞMALARIYLA İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Sağlık hizmetlerinde olağandışı durum ilan edilmesinin sağlık emekçilerinin çalışmalarıyla ilgili de belli yükümlülükleri beraberinde getirdiği vurgulanan açıklamada yükümlülükler şöyle sıralandı;

Artan iş yükünü dikkate alan çalışma planlanmasının yapılması
Sağlık emekçilerinin sayısının artırılması
Fazla mesailerin kaldırılması
Nöbetlerin düzenlenmesi
Çalışma süreleri marufiyetinin en aza indirecek seviyelere çekilmesi
Nöbetlerde yedekli çalışma olanağı sağlanması
Hasta izolasyon alanlarında çalışan sayısının iyi planlanması
Gerekli olmadıkça girişimsel müdahaleden kaçınılması, radyolojik gereksinimlerin portable olarak sağlanmaya çalışılması
Hasta olan çalışanlara izin verilmesi ve bu izinlerin hastalık izni kapsamında değerlendirilmesi
Sağlık emekçilerinin ailelerinin de olduğunun (çocuk, yaşlı ve hastaları) çalışma programı yapılırken dikkate alınması
Artan iş yükü, aşırı yorgunluk ve stresin bağışıklık sistemi üzerinde ciddi olumsuz etkisine bağlı olarak hastalığa yakalanma riskinin yüksek olduğu dikkate alınarak olağandışı duruma uygun periyodik muayenelerinin sıklığının artırılması, sağlık çalışanlarının sürekli gözetim altında tutulması
Salgın iletişiminin iyi yapılması ve kurumların gereksiz kullanımının medya yoluyla yapılacak iyi bilgilendirmelerle engellenmesi
Hasta başvurularının yapılandırılması ve tiraja uygun başvuruların toplum tarafından da bilinmesinin sağlanması
Salgınla ilgili başvurular için ayrı yer ayrılması ve diğer hastalardan ayrılması
Bekleme salonlarındaki kalabalığın azaltılması
Acil Servisler başta olmak üzere, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, laboratuvarlar, görüntüleme birimleri ve tüm yoğun bakımlarda acil durum önlemlerinin alınması
Tüm birimlerde yeterli sayıda, uygun kalitede ve boyutta kişisel koruyucular bulundurulması
Vücut sıvılarıyla temas riski yüksek olan çalışanların N 95 maske kullanmalarının sağlanması
Sağlık kurumlarında havalandırma sistemlerinin aktif çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi, bakımlarının yaptırılması, hepafiltre olmayan birimlerde sık sık açık havalandırma yapılması
Hastane başta olmak üzere sağlık kurumlarının dezenfeksiyonu
Kronik hastaların reçetelerinin aile hekimlerince telefonla yazılabilmesi ve raporlu ilaçların rapor sürelerine bakılmaksızın ödenmesi için Bakanlığın düzenleme yapması,
Hangi durumlarda ve aşamada sağlık kurumlarına başvurulması gerektiğinin sosyal medya, reklam vb. araçlarla kamuoyuna duyurulması,
Vatandaşlar için korona danışma hattı kurulması
(HABER MERKEZİ)

Haber
İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?