PİR ALİ KOÇAK İLE SÖYLEŞİ-9

2- Yol Kapısı/ İkrar kapısı.

Mehmet Ali Çabuk:
-Saygıdeğer Pirim, Yol Kapısı/İkrar Kapısı hakkında bir genel çerçeve çizerseniz bilgilenmemizi sağlayacaksınız. Aleviler genelde uzun süre cemden uzak kaldılar ki bilgileri çok eksik kaldı. Bilgilerimizi tazeleyin yada tamamlayın . Buyrun efendim.

Pir Ali Koçak:
-Okulu Cemdir, eğiteni post anası pirdir. Burada İtaatlı olma kurallara uymak önemlidir (bu bir biat değildir).
Yol Kapısının evrensel simgesi ateş’tir. Canlar burada ananın ve pirin ocağında pişer olgunlaşırlar. Ham meyve sofraya konmaz derler. Meyvaların ananın, pirin sofrasına gelebilmesi için olgunlaşmış olması gerekir. Işte o meyvaları olgunlaştıran Güneş, pir divanında oturan analar ve pirlerdir. Ham talibleri Hakk Yolunda yürüyebilmeleri için olgunlaştıran analara, pirlere aşk olsun.
Alevi / Bektaşi inancında yol kapısı ikrar kapısıdır. Bir talip bir can bu kapıda yola, murşide, anaya, pire ikrar vermiş talip olmuştur. Musahiplik İkrar – Erkânı bu kapıda yapılır. Bu kapıda Meydan’a (Cem evine) girmiştir. Meydan’a her can kendi arzusuyla gelir. Ama yalnız değildir… Yanında eşi ve eşiti ile “Yol” arkadaşları, yani “Musahibesi ve Musahibi” vardır. Dört Can birlikte Hakk Meydanında Pir Divanında İkrar verirler. Mehmet Ali Çabuk:
-Marifet Kapısı, Alevilerin okul/hayatı öğrenme/akademisi midir?

Pir Ali Koçak:
-Sorduklarınızdan salt birisi değilde, yaşam biçimini belirleyip tayin eden bir ünite desek daha doğru olur. Okul/hayatı öğrenme/akademi her üçünü de kapsar hatta daha da geniş kapsamlıdır. Bütün bir yaşanacakların pratiğinin yanında düşünsellik de dahil olmak üzere kapsayıcıdır.
Pir piştiğine inanırsa sana el verir seni marifet kapısında içeriye alır. Yol Kapısında taliplerin öğrenmesi gereken on makam öğretisi. Bu kapı Aleviliğin öğrenim kapısıdır. Her Alevi ana, pir, reyber hepsi bu kapıdan içeri girmeliki Alevi olabilsin, pir, reyber, ana, murşid olabilsin. Bu kapıdan geçmeyen, ikrar vermeyen Alevi olamaz.

Mehmet Ali Çabuk:
-Alevi çocukları talip olmadan Alevi değiller miydiki ikrar vermeyen Alevi olamıyor?

Pir Ali Koçak:
-Dünyanın bütün çocukları akıl baliğ oluncaya kadar her hangi bir din veya inancın sahibi değildir. Alevi çocukları da ikrar verinceye kadar Alevi değildir.
Bir talib, post ana’sının, mürşidin, pirin öğütlerine uyarak, gösterileni harfiyen uygulıyarak yerine getirmeli gerekliliğini öğrenip kesinlikle bağlı kalmalıdır. Bu bağlılık bir biat şekli değil, bir canın bir güle, bir çiçeğe, bir ceylana aşık olması gibidir bu yola aşık olmaktır.
Bir talib; arınmak, pak olmak, hem içsel olarak hem de bedenen temiz olabilmek. Burdaki arınma EDEB’li olmayı içermekte. Hırsızlık, bed emeler, ikrar vermediğin biriyle içtima yapmamak (zina yapmamak). Emek verip Hakk ederek Rızalıkla ailesinin ihtiyacı olan yiyecekleri üretmek veya karşılığında ücret almak ve bununla sükunet içinde, israf yapmadan yaşamasını öğrenip ve öğrendiklerine bağlı kalmalıdır. Hukuk kapısında Teorik olarak öğrenilen EDEB. Bu kapıda içseleştirilerk bilince çıkarılır. Yola ve erkana uygun olmayan herşey yapılamaması gereken fiiler ve emellere karşı yapılması gereken fiiler ve emelleri tartışarak, pıratiğe dökerek, geliştirerek, uygulıyarak yapılmalı.
Cem’e girmek, reyberle birlikte post anasına, pire gidip cem erkanına katılıp öğrenmek isteğini anaya, pire bildirip destur aldıktan sonra lokmasının üstünü kapatarak Öğreti Cemine gelip Ana’dan, Pir’den gulbangını almalı ve bunun bilincine varıp kesinlikle bağlı kalmalıdır. Lokmalar kapalı gelir.

Mehmet Ali Çabuk:
-Bkapalı lokmayı anlatır mısınız? Hiç mi açık gelmez?

Pir Ali Koçak:
-Hayır efendim asla açık gelmez. Kapalı olmalı ve kimin ne getirdiği belli olmamalı. Gelen lokmalar eşit bölünerek, eşit paylaşılmalı önemi eşitliğin bozulmamasıdır. Üstü kapalı gelen lokma kime ait olduğu beli olmayınca, kimin çok, kimin az getirdiğinin kargaşalığını, yani dedi-kodusu önlenmiş olur. Paylaşırkende eşit paylaşılır. Burada paylaşmayı, eşitliğin Hakk Yol’unun olamzsa olmazlarında olduğunu fark edilmesi için önem arz etmektedir. Bu anlamda lokmalar dağılırken rızalık bir tercemenla istenir. ’’Elimizde yok, tartı terazi, göz nizam el terazi, herkes oldumu hakkına razı’’ diye istenilen rızalıkta elin tutuğu Lokma her kime verilmişse onun daha fazla isteme hakkının saklı olduğunu bu rızalık istenince ortaya çıkar.

Mehmet Ali Çabuk:
-Eğer biri çıkıp ‘’Ben razı olmadım’’ Diyorsa, o durumda ne yapılır?

Pir Ali Koçak:
-Eğer biri çıkıp ‘’Ben razı olmadım’’ Diyorsa, o mutlaka razı edilir. Bu konuda özelikle Ana / Pir kendi lokmasında bir parça vererek razı olmasını sağlar. Şimdi dersinizki ‘’ya çok can rıza göstermezse ne olur’’? Pir divanında oturanlar kendi lokmalarını eşit bir şekilde hatta lokmaların tamamını canlardan rızalık almaları için pay ederler.
Evlenerek nikah erkanı ile eşine, eşitine ikrarla bağlanır. Bu nikah ikrarının bozulmasının düşkünlük olduğunu öğrenerek, Hakk Yolu yolcusu tek eşli olduğunu, ikinci bir eşle nikah erkanı, ikrarı olmayacağını ve bu nikah ikrarı ile musahiblik ikrarına gidileceğini öğrenmesi ve bağlı kalmasının gerkliliğinin Alevi Yol Erkanlarının olmazsa olmazları olduğunu bilince çıkarması ve kesinlikle bağlı kalmanın çok önemli olduğunu bilince çıkarmış olur.
Mehmet Ali çabuk:
-EŞİTLERİN YOLDAŞLIĞI,  ne kadar güzel bir deyim. Röportaj süresince bir çok deyim, söz, kavram öğrendim ki , yoğunlaşınca insanda beyin fırtınaları oluşuyor. Hayranlık duymamak olası değil.
Pir Ali Koçak:
-Yol arkadaşı (musahip)lik: Alevi Yolunun kontrol mekanizmasını oluşturan, aleviliğin sigortası diyebileceğimiz çok önemli bir makamdır (musahiplik, yol kardeşliği, eşitlerin yoldaşlığı ).
Evli iki çift birbirlerine karşı sevgi besliyorlarsa, birbirlerini seviyorlarsa. musahipliğe karar vereceklerse eşler bir araya gelip kendi aralarında yol kardeşi, musahib, sonsuza kadar yoldaş olmaya karar verirler ve bu kararlarını aile büyüklerine bildirirler. Büyükler rızalık verirlerse iki aile bir araya gelir reyber veya post anası, pir çağırılır (ehil can) ehil can gulbang verir, yemekler yenilir ve musahib canlara xelat (hediye), nişan takarlar ve böylece iki aile ikrar bağlamış olurlar. Ehil can (Ana/ Pir) musahib adaylarına ‘’Birbirinizi tartın, sık, sık görüşün ve sevginizi pekiştirin’’ Der ve bir yıl zaman verir. Musahib adayları bir yıl iç içe yaşarlar, bir birlerine olan sevgilerinin pekiştiğini anlayınca. Bir yıl sonra reybere, pire, post anasına, murşide birer kızıl-elma ile kendileri ya dört can bir ya da iki er musahib haber verir (kızıl-elmayla gelen canlar reyberin, pirin, ananın kapısına gelerek ‘’destur Ana’’ (Reyber, Pirim). Der… ‘’Kapına geldik seni musahiblik erkanımızı yürütmen için kırmızı-elmayı vererek davet etmeye geldik’’ Derler. Kızil-Elmayı alan ana (Reyber, Pir) ‘’Kızıl-Elmanız başım üstüne’’ Deyip, daveti kabul etmiş olur). ‘’Biz nişanımızı sizlerin, ikrarlı canların huzurunda cem erkanı ile ebedileştirmek isteriz’’ Derler. Ehli canlar (ANA, PİR ve REYBER ) kendi aralarında konuşup gün belirlerler ve o günü musahip adaylarına bildirirler.
Hazırlıklar tamamlanır… Musahip adayları önce
anne ve babalarından, en yakın akrabalarından da rızalık alırlar. Aile büyükleri ile akrabaların rızalığı olmadan, komşulardan, dostlardan rızalık alınmaz.
Tüm konu komşu, dostlardan rızalık istenir ve rizalık alınır. Rızalık verilmezse erkan olmaz. Bu rızalık neden bu kadar önemli?

Mehmet Ali Çabuk:
-Evet, bu rızalık neden bu kadar önemli?

Pir Ali Koçak:
-a). Ölmeden once post anasının, murşidin ve pirin elinde ölünür. Hakk Meydanında dara durulması için kimsenin alacağı vereceği olmamalı… Herkes gönülden razı olmalı ki Erkan yürütülebilinsin.
b) Hakk Meydanında darda bu rızalık yeniden sorulacağı için ve o meydanda herkes yeniden rızalık vermesinin gerkli olduğu ve erenler divanına karşı her canın beli bir sorumluluğunun olduğunun bilincinde olmaları, her canın kapısına gidip Rızalık istiyenlerin her kapıya gidip gitmediklerininde ilk imtahanıdır.
Böylece Pir Dıvanı ve Cem Erkanı boşuna kurulmamışolur.
Bunların hepsi tamamlanınca erkan kurulur, dört can dört kapıya varmak istedikleri için musahiblik erkanında geçerek (Musahiblik Erkanı Cemini ayrıca anlatacağız) Musahib ikrarı sözü vermiş oluyorlar.

01.02. 2020/Mehmet ali çabuk

NOT: Pir Ali Koçak ile söyleşimiz devam edecek

İlgili Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü
Open chat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?