NEREDEN ÇIKTI BU PAVLAKİLER? Herkes Sabetayizmi konuşurken

08.04.2009 12:00 Karakter boyutu :
Bizans’ta sülale değişimi

Osmanlı’da bir gece vaktiydi…

Metin Kaygalak

“Anadolu Aleviliğinin Antik Kökleri” makalemizde, Alevi ve Bektaşi inançlarının tarihsel temellerinden –ana hatlarıyla- Paulikian inanışı, bu inanışın Alevi ve Bektaşi inançları ile ortak ritüellerine örnekler vermiştik. (Cem, sema, müzik, vecd, cezbe…) Bizans’ta ve Osmanlı’da , hep aynı yörede isyanlar, sürgünler yaşanmış, katliamlar gerçekleştirilmiş. Pavlaki direnişi ile Yavuz Sultan Selim zamanındaki Alevi katliamı aynı şehirlerde yaşanmış, anlatmış olduk.

Hristiyanlık tarihinin ilk büyük katliamı, sürgünü, ve tarihi sansürü Paulikian vakaası ile gerçekleşmiştir. Paulikianlar, kiliseleri, ve iktidarın dinini kabul etmemekle bir bakıma tarihteki ilk re-form hareketini gerçekleştirmiş oldular. Bu sebeple bu hareketin vukuu bulduğu tarihi saha, hem dini tarih hem de siyasi tarih açısından oldukça önemlidir. Bu bir kenara, vermiş olduğu özgürlük savaşımının bedelini, sürgünle, ölümle ödemiş bir inanıştır.

Türklerin ve İranlıların Pavlaki dedikleri Paulikianlar; Alevilerle neredeyse aynı ritüellere sahiptirler. Balkan Bektaşiliği ile zaten iç içe yaşamış bir çok pavlaki, önemli ozan, işevi (Isaperest) eserleri, Hz.Ali’ye adapte etmişlerdir. Bektaşi postnişlerindeki, Bali, Balim, Elaziğ’ın Palu ilçesi gibi isimlendirmelerin de Pavlaki kelimesinden türetildiği düşünülmektedir. Malatya’da bir aşiretin ismi; Balyan’dır. Bu kelimenin de aynı kökten türetildiği, iddia edilmektedir.

Bizans döneminde, dinsizlik ve devlet düşmanlığı ile anılan Pavlakiler, Müslüman Arap orduları ile güçlerini birleştirip Bizansa karşı savaşmışlardı. Ve Bizans bunun hesabını acı bir şekilde pavlakilere ödetmişti. Ancak maruz kaldıkları vahşet, onları ne Anadolu’da ne de Trakya’da tamamıyle silemedi.

Vahdet-i vücut/mevcut gibi kavramları, İslamiyetin doğuşundan, hatta Hristiyanlığın yazılışından yüzyıllar evvel edebileştirmiş bir gelenekten gelen bu yapılanma/-inanış elbetteki, tüm dini metinleri etkileyecekti. Ayrıca, bir çok tarikate, zümreye sindiler. Anadolu’da Kalenderiliği, Bektaşiliği, Aleviliği giyindiler diyebiliriz.

-Mum söndü- gibi hakaretler, Bizans döneminde, pavlakiler için uydurulmuştur. Osmanlı döneminde bu iftiralar aynen Bizans’tan devralınıp, Aleviler için kullanılmıştır.

Hindu/Irani menşeili bir çok gelenek, ilk olarak Pavlakiler aracılığı ile Anadolu’ya taşınmıştır. Pavlakilerin, yaratmış olduklari melez kültür ve inanış; yaşadıkları çağa göre, oldukça özgürlükçü, eşitlikçi ve rasyoneldir.

Pavlakiler, ünlü Bababiler İsyani gibi, etkisi yüzyıllarca sürmüş, Osmanlı Devletinin kurulmasina sebep olmuş bir harekete önemsenecek bir destek vermişlerdir. Seyh Bedreddin İsyanı’ na da katılmışlardır. İktadarla uzlaşmayan bu zümre, çevre halklar ve sonradan gelmiş göçmenlerle birlikte yaşadılar. Sentez bir kültür yarattılar, eserler bir çok dilde okundu, yazıldı… Bu önemsenecek bir aydınlanma hareketiydi….

Antik kaynakların aktardıklarına göre, Malatya ve Sivas’da 8. yüzyıldan itibaren çok dilli yaşanıyor. 10 un üzerinde dil konuşuluyor, kıtalar arası ticaret yapılıyordu. (Hindistan-Kalkuta, Roma, Venedik, Tebriz, Şam ve daha nice şehirler…) Anadolu daki ilk matbaa Sivas’ta kuruluyor, 17. yüzyıl… Malatya’da üretilen kumaşlar, dünyanin dört bir yanına satılıyor. Yüzyıllarca…

14. yüzyılın Iranlı tarihçilerinden, Zekeriya Muhammed Kazvini, Asar’ul – Bilad adındaki ünlü eserinde; “… Sivas’ta halkın çoğunluğu camiilere gitmez , bu sebeple camiiler boştur. Halk ticaretle meşgul oluyor, dini ihmal ediyorlar, hatta şarap içmekte hiç bir sakınca görmüyorlar”, diyerek, Sivaslıları bu dini lakayıtlıktan dolayı ayıplamıştır.. Bizans döneminde ise bu şehir, Ortodox Kilisesinin kurallarına itibar etmiyor diye ayıplanmıştı.

Sivas, Malatya, Divriği, Erzincan, Palu… Bu gün hayran olduğumuz bir çok Avrupa şehrinden daha eski ve özeldir. Bu şehirlerin, bu gün büründügü sessizliği anlamak, anlamlandırmak biraz zor. Pavlakilerin kadersizliği, o topraklarda yaşamış olmak, alevilerin ölüm sebebi o topraklarda yaşamış olmak, Türk’ün, Kürt’ün, Ermeni’nin, Arap’ın, Acem’in… Bir çok kimliğin bir arada olduğu bir coğrafyada, kime hangi kültür öğretiliyor/gösteriliyor/dayatılıyor bir daha düşünmekte fayda var.

Aleviler ve Bektaşiler, çok kimlikli, çok renkli coğrafi alanlarda var olmuş, kültürel sentezlenmeyi taşıyan kuşaktırlar. -Müzik ve edebiyattaki otantiklik hasılamız bu ocaklardandır. Trans kimlikli bu inanışlar, ayrıca senkretizmin (dini bağdaştırmacılığın) ilginç birer örnekleridir. Anadolu’nun otantik kültürel-sanatsal çalışmaları, bu inanışların/kültürlerin şehirlerinde işleniyor, icra ediliyor. Dokumacılık, oymacılık, müzik…

Günümüzde ise;

Sosyologlarımızın ve dahilin de bir çok müzikoloğumuzun, yanlış tanımladığı

–arabesk müzik- bu yöre insanlarının halka sunduğu bir kültürdür. Ayrıca bahsedilen bu tarz, bu yöre müziklerinin electronic seslerle birlikte yorumlanışıdır çoğu kez. Bir çok uzun hava, ağıt ve türkü, arabesk müzik olarak adlandırılan, yarı elektronik bu müziğin malzemesi olmuş, ona kaynaklık etmiştir. Bu müziğin içindeki acıtıcı efektler bundandır, diyebiliriz. Zaten müzik, miras alınan seslerin geliştirilmesi ile büyür, çoğalır. Hiç bilemediginiz bir ezgiyi icra edemez, besteleyemezsiniz. Kompozisyonlar yaratmış bir çok usta, yaşadığı yörenin özelliklerini, seslerini hatırlatır. Bu sebeple, çoğu zaman yanıklığı ile bizlere Anadolu türkülerini anımsatır „arabesk“ müzik tarzı.

Oldukça fazla bir oranda gece klubü, eğlence merkezi, bar ve birahanelerdeki müzisyenler ve işletmeciler bu yöre insanlarındandır. Kabaca tanımlanacak olursa; pavyon, gazino, bar müziklerinin yaratıldığı sahneler vs… Fantazi müzik de denilen salon-taverna tarzı, bizim ülkemizdeki bir cok „sanatçının“ , Ermeni ve Rum gazinolarından alıp, Türkçe’ye tercüme ettikleri eserlerle yaratılmıştır. (Bir Kulunu Çok sevdim, Ağladıkça, Bebeğim, Vazgeçtim… gibi oldukca popüler bir çok eser ermeni ve rum gazinolarinda kendi dillerinde/tarzlarında seslendirilmektedir). Bu kültürel ortaklığın/sahip çıkmanın güzel bir örneğidir. Yani halkımızın popüler kültürüne, bu kültür havzalarının bire bir katılımları olmuştur. Belki de genetik kodlarımızda bu kültürlerin renkleri vardır…

Bu yöre edebiyatı ve el sanatları; Zerdüşti, Yezidi, Pagan, Hıristiyan, Şaman, Maniheist ve İslam motiflerini kolajlayarak, özel bir kültür-sanat buluşmasını gerçekleştiriyorlar. Bu zenginliği doğru okuyabilmek bahsi olunan inanışları ve -halklarını tanımak/tanıtmakla mümkün. Yok sayarak, yasaklayarak sadece fakirlesiyoruz. Kendimize yabancılaşıyoruz.

Dünyada görülebilecek katliam, savaş ne varsa bütün sahneleri ile canlı yaşamış, acı dolu/dokulu şehirlerimiz gizleniyor… Binlerce yılın öyküsünü bir türküde anlatacak gibidir o şehirler. Bu sanatsal farklılığa, dikkati çeken, soruları soracak kitle ne yazik ki mevcut değil. Türkülerimiz sadece ağlamaklı, o kadar mı? Gam gasavet mi severiz acaba, nereden geliyor bu ağıt kültürü?

Dünyanın neresinde bu kadar travmatik anlatılıyor hayatlar? (Bu ağlamaklı san’atın -kodlarını başka bir makalemizde sizlerle paylaşabileceğiz.)

Gerçi bu değerli sentezi anlamak bir yana, biz olanı yasaklayan , görmeyen iktidarların ülkesinde, böyle bir ahlak sıkıntısı da normaldir. Tarihsel zenginliklerimizi, bir çok renkle-sesle ifadelendirilmiş tablolarla açıklayabiliriz. Bir felsefeye, inanışa kimlikler giydirmek, onları bu kimliklerle yargılamak, tabloları günes gözlükleri ile yorumlamaya benzer.

Lena Umay

Odatv.com

İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?