KADINLARIMIZ

SunumTürkiye’de Kadın Hakları
1. Yalova Belediyesi 05.12.2014 TÜRKİYE’DE KADIN HAKLARI Arabulucu – Avukat H. Mehveş Ekşiler mehves.eksiler@gmail.com 0533 2557980
2. Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça, diğer kısmı göklere yükselebilsin! (M. Kemal Atatürk)
3. 1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934’de Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı. 5 ARALIK 1934
4. Yoksulların % 70’ini kadınlar oluşturmaktadır. Bir çok kadın çalışma olanağı bulamazken, çalışan kadınlar da erkek kazancının ancak ortalama 3/4’ü kadar bir ücret kazanmaktadır. Toplam özel mülkiyetin %1’ ine sahipler. DÜNYADA :
5. Kadınlar toplam işlerin yarıdan fazlasını yapmalarına rağmen,toplam gelirin %10’ unu kazanmaktadır. Kadınlar kullanılan oyların yarısına sahip oldukları halde, tüm dünyada parlamentoda % 14.2, kabinede bakan olarak sadece % 6 koltuğa sahiptirler . İlkokula başlamayan 130 milyon çocuğun çoğunluğunu (2/3’ünü) kızlar oluşturmaktadır. DÜNYADA :
6. Halen 5 kadından biri yani 5 milyon 732 bin kadın okur- yazar değil. (10 erkekten yaklaşık biri okur- yazar değildir.) Her 5 kadından birisi okur-yazar ancak herhangi bir eğitim kurumundan mezun değildir. Üniversite mezunu her 10 kişiden sadece 3 ü kadın. TÜRKIYE’DE :
7. Parlamentoda temsiliyet oranı % 9. Tapulu malların % 84 ü erkeklerin,%8 i kadınların, %8 i çocukların üzerinde. Kayıt dışı işlerde ( ücretsiz aile işçisi konumunda tarımda çalışma)%22,7 erkekler , %77.3 ü kadınlar çalışmakta. TÜRKIYE’DE :
8. Kanunlarımızda , kadın hiçbir konuda erkekten daha az hakka sahip değildir. Kadın ve erkek kanun önünde eşittir. Miras hukukunda kadın ve erkeğin miras payları arasında fark yoktur. Evliliğin boşanma veya vefat ile sona ermesi halinde evlilik birliği içerisinde edinilen malvarlığının yarısı kadına aittir. Bu yarım paydan sonra kalan pay üzerinden miras payları hesaplanır. HAKLARIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
9. Şiddete uğrayan kadının yasal koruma isteme, mahkemeye başvurma hakkı vardır. Şiddete uğrayan kadın için önleyici ve koruma tedbirleri alınır. 17 yaşından küçük çocukların evlenmesi kanunen yasaktır. Resmi nikah olmaksızın imam nikahı kıyılması suçtur. Hem nikahı kıydıranlar, hem de nikahı kıyan imama hapis cezası verilir. HAKLARIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
10. Boşanma davalarında, şiddet gören kadının, aldatılan kadının tazminat talep etme hakkı vardır. Ayrı yaşama halinde boşanma olmasa dahi evine bakmayan eşten nafaka talep edilebilir. İçki içen, şiddet uygulayan eşinizin mahkeme kararı ile tedavi edilmesi için mahkemeye başvurabilirsiniz. HAKLARIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
11. 15 yaşından küçük çocukların velayetleri genellikle annelerine verilir. Eğer çocuğunun velayeti babaya verilmiş ve baba çocuğu görmenize izin vermiyorsa icra yoluyla çocuğunuzu görebilir, babanın cezalandırılmasını da sağlayabilirsiniz. Eğer boşandığınız eşiniz nafaka ödemiyorsa, icra takibi yapabilir ve hapis cezası almasını da sağlayabilirsiniz. HAKLARIMIZI BİLİYOR MUYUZ?
12. Kadına yönelik şiddet, dünyada ve ülkemizde, kentli – köylü; eğitimli – eğitimsiz; varsıl – yoksul; genç – yaşlı; ev kadını – çalışan kadın farkı olmaksızın kadınların büyük çoğunluğunun yaşadıkları ortak sorundur. Kadına yönelik şiddet bir insan hakları ihlalidir. KADIN OLMAK
13. Kadına yönelik şiddet, ister kamusal alanda ister özel yaşamda meydana gelsin, kadının fiziksel, ruhsal, sosyal, cinsel ve ekonomik açıdan zarar görmesine, acı çekmesine, onurunun zedelenmesine, kadının özgüvenini yitirmesine ve kadınlara karşı ayrımcılığın sürmesine yol açan bir eylemdir. Kadına yönelik şiddet olaylarına işyerinde, sokakta, okulda, gözaltında, savaşlarda rastlanmaktadır. Ancak, kadınlar en korunduğu yer diye düşünülen “aile içinde” kendi evinde sevgi, saygı beklediği insan(lar) tarafından daha yaygın bir şekilde şiddete uğramaktadır. KADIN OLMAK
14. «kocandır döver de sever de» «kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin» «kızını dövmeyen dizini döver» «babanın vurduğu yerde gül biter» KADIN OLMAK
15. Fiziksel şiddet Duygusal şiddet Sözel şiddet Cinsel şiddet Ekonomik şiddet ŞİDDET
16. Fiziksel şiddet Tokat atarak, çimdikleyerek, elle, kemerle, sopayla dövmenin sonunda bedenin cezaya uğraması anlamına gelir. ŞİDDET
17. Duygusal şiddet Reddetme, aşağılama, yoksun bırakma, yıldırma, umursamama, davranış bozuklukları sergilemesine göz yumma. ŞİDDET
18. Sözel şiddet Laf atma, aşağılama, söylenti yayma, saldırgan ifadeler kullanma, tehdit etme, ad takma, eşya ve giysilerle alay etme ŞİDDET
19. Cinsel şiddet Çocuğun, bir erişkininin cinsel gereksinim ya da isteklerinin doyumu için cinsel nesne olarak kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulmasıdır. ŞİDDET
20. Ekonomik şiddet Evsizlik, işsizlik, ekonomik yönden mahrum bırakma ŞİDDET
21. Emniyet birimlerine başvuru Aile Mahkemesinden tedbir talep edilmesi Savcılık başvurusu ŞİDDETE UĞRAYAN KADIN NE YAPMALI?
22. İcra takibi Tutanak Savcılık başvurusu Velayetin kendisine verilmesi ÇOCUĞU GÖSTERILMEYEN KADIN
23. İcra takibi Ceza davası NAFAKASI ÖDENMEYEN KADIN NE YAPMALI
24. Baro’dan adli yardım başvurusu Avukat marifetiyle mahkemeden adli yardım başvurusu MADDİ GÜCÜM YOK, AVUKAT TUTAMIYORUM!
25. Türk Ceza Kanunu’nun 230. maddesine göre, “Aralarında evlenme olmaksızın, evlenmenin dinsel törenini yaptıranlar hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.” Aynı maddeye göre “Evlenme akdinin kanuna göre yapılmış olduğunu gösteren belgeyi görmeden bir evlenme için dinsel tören yapan kimse hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.” RESMI NIKAH OLMADAN IMAM NIKAHI SUÇTUR!
26. Yaşı 17 den küçük çocukların evlendirilmesi suçtur! Hem çocuğun ailesi, hem küçükle evlenen kişi suçludur! RESMİ EVLİLİK YAŞI 17 DİR!
27. Ülkemiz, yasal mevzuatı ile dünyada kadın haklarına öncülük eden bir ülkedir. Kadınlarımızın haklarına sahip çıkmaları, özgüvenlerini kazanmaları gerekmektedir. Kız çocuklarımızı eğitimden mahrum etmeyelim. Küçük yaşta evlilikleri önleyelim. TEŞEKKÜRLER

İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?