SEYİT (KUL) NESİMİ

KUL NESİMİ
14.YY da Bağdat da derisi yüzülerek öldürülen Seyyid Nesimi ile karıştırılmamalidır.
Asıl adı Ali olan Kul Nesimi 17.YY da yaşadığı sanılmaktadır.
17.YY Bektaşi şairlerinden olan Nesimi soyu Said Emreye dayandığı ifade edilir.
Safavi devlatinin doğu anadoludaki siyasal hareketlere katıldğı bu yüzden Alioğlu ve Dedemoğlu ile birlikte hakkında kovuşturma yapıldığı Osmanlı tarihinde yer almaktadır Doğum ve ölüm tarihleri kesin olarak bilinmemektedir.
Kul Nesimi nin köklü ve iyi bir eğitim aldığı şiirlerindeki vurgulardan yalın anlatımlarından anlaşılmaktadır.
Şiirlerinden ve deyişlerinden anlaşılıyor ki hem hece vede hem aruz vezni ile eserler vermiştir.
Alevilikte zahiri ve batiniliği ustaca vurgulamış,usta bir alevi halk ozanlarından biridir.

Canım Erenlere kurban
Serim meydanda meydanda
ikrarım ezelden verdim
Canım meydanda meydanda
*
Yanarım yoktur dermanım
Gönlümde yoktur gümanım
İstersen al malım canım
Varım meydanda meydanda
*
Kellem koltuğuma aldım
Kan ettim kapına geldim
Ettiğime pişman oldum
Darım meydanda meydanda
*
Münkir rakipten kaçın
Müminim hulle biçin
Ben bülbülüm bir gül için
Zarım meydanda meydanda
*
Gerçek olan olur gani
Gani olan olur veli
Nesimi’yem üzün beni
Derim meydanda meydanda
* * *
Ben yitirdim ben ararım yar benimdir kime ne
Gah giderim öz bağıma gül dererim kime ne
*
Gah giderim medrseye ders okurum Hakk için
Gah giderim meyhaneye dem çekerim kime ne
*
Sofular haram demişler bu aşkın şarabına
Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne
*
Ben melamet hırkasını kendim taktım eynime
Ar-ı namus şişesini taşa çaldım kime ne
*
Hocalar secde eder mescidin mihrabına
Pir eşiği kıblegahım yüz sürerim kime ne
*
Gah çıkarım gökyüzüne hükmederim aleme
Gah inerim yer yüzüne yar severim kime ne
*
Zahidler diyormuş ki güzel sevmek pek günah
Ben severim sevdiğimi günah benim kime ne
*
Nesimi’ye sordular ki yarin ile hoş musun
Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne
* * *

Pir divanına uğradım
Pirin divanı güldür gül
Oturmuş köşk sarayına
Taht-ı revanı güldür gül
*
Gülden terazi tutarlar
Gül alırlar gül satarlar
Gül ile gülü tartarlar
Çarşı pazarı güldür gül
*
Kurusu güldür yaşı gül
Toprağı güldür taşı gül
Has bahçenin içindeki
Servi çenarı güldür gül
*
Gülden değirmen döndürür
Gine gülden gfül övünür
Akar arkı döner çarkı
Bendi pınarı güldür gül
Güle güle Seyyid Nesimi
Haklı nefesleri güldür
Hak oturur mihman canla
Cemil-i canlar güldür güldür
* * *
Erenler şahtan gelirler
Ali derler pirimize
On iki İmam kullarıyız
Münkir ermez sırrımıza
*
Ateş yanıp kazan coşar
Dalga gelir boydan aşar
Şulesi aleme düşer
Bakın bizim nurumuza
*
Pirimiz kırklar yediler
Bu yolu onlar kodular
Bize böylece dediler
Kan kanarsan sırrımıza
*
Baktık aslımız Adem’dir
Kısmetin veren Hüda’mdır
Halifeler piş- kademdir
Tac urdular serimize
*
Mürid mürşidine uydu
Erenler manisin duydu
Münafıklar nice kıydı
Günden güne şarımıza
* * *

Gel beni ağlatma şahım
Ben sana kullar olayım
Gel bana ceylan bakışlım
Ben sana kullar olayım
*
Bir gonca bülbülün idim
Geldim dalında ötmeye
Şanına ağlatma düşmez
Ben sana kullar olayım
*
Açtım zülüfün telinden
Zülüfün ucu mah gibi
Kesip de yabana atma
Ben sana kullar olayım
*
Ey Nesimi can Nesimi
Şu derdime bir çare kıl
Ezelden seni severim
Ben sana kullar olayım
* * *
Ateş-i ışkına yakdın özümü
Halil İbrahim’le nardan gelirem
Ab-ı Kevser ile yudum özümü
Kırkların bezminde dar’dan gelirem
*
Sual eder isen benim sırrımdan
Cümlemizi halk eyledi varından
Yarattı Muhammed Ali Nurundan
Hakk ile Hak olan yardan gelirem
*
Cebrail çerağın almış eline
Muhabbeti gider dostun iline
Hayranın şakıyan dudu diline
Rıdvan kapı açmış şardan gelirem
*
Teni sual etme ol kuru tendir
Canımın içindeki gevher-i kandır
Bu ilmin deryası bahr-i ummandır
Yolu kolaylayan sırdan gelirem
*
Mansur ile varıb dar’e çekildim
Yusuf ile kul oluben satıldım
Ham’da İsa ile göğe çekildim
Musa ile dahi tur’dan gelirem
*
Mahkemede sual sordu kadılar
Kitapların orta yere kodular
Sen bu savn’ı kimden aldın dediler
Ustasından aldım Pir’den gelirem
*
Nesimi’yem ikrarsızdan beriyem
Gerçek erenlerin kemter kuluyam
Ali ravzasının gonca gülüyem
Münkir münafığa Hakk’dan gelirem
* * *

İlgili Haberler
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.
Menü
Sohbeti Başlat
Merhaba,Web Sayfamıza Hoşgeldiniz..
Size Nasıl Yardımcı Olabilirim?